Home » Genealogie » Doopinschrijving van Lambertus van Meerten (1733-1798)

Doopinschrijving van Lambertus van Meerten (1733-1798)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lambertus van Meerten (1733-1798) weergegeven.1 Lambertus werd op 18 oktober 1733 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Huijbert van Meerten en Maria van Barnevelt. Als doopgetuigen waren het echtpaar Lamberts van Meerten en Elizabeth Pompe2 en Maria Anna van Hoeij, weduwe Van Barnevelt3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 134. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren de vader en moeder van Huijbert.
  3. Zij was de moeder van Maria.