Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelia van Herwijnen (1733-?)

Doopinschrijving van Cornelia van Herwijnen (1733-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelia van Herwijnen (1733-?) weergegeven.1 Cornelia werd op 22 februari 1733 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Pieter van Herwijnen en Johanna van Meerten. Als doopgetuigen waren Lambertus van Meerten2 en Barbara La Bare3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 130. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de broer van Johanna.
  3. Of en hoe zij verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.