Home » Genealogie » Doopinschrijving van Lambert van Meerten (1696-?)

Doopinschrijving van Lambert van Meerten (1696-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lambert van Meerten (1696-?) weergegeven.1 Lambert werd op 24 juni 1696 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Willem van Maerten en Margriet Holthuizen. Als doopgetuigen was het echtpaar Adriaan Noorthoorn en Apollonia van Maerten2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 664. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren resp. de zwager en zus van Willem.