Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anna Noordthoorn (1696-?)

Doopinschrijving van Anna Noordthoorn (1696-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anna Noordthoorn (1696-?) weergegeven.1 Anna werd op 4 januari 1697 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Adriaan van Noorthoorn en Apollonia van Meerten. Als doopgetuigen waren Jacobus van Noorthoorn2 en Neeltje (Hermes) Kook3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 670. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk is dit de broer van Adriaan.
  3. Of en hoe zij verwant is dat is mij (nog) onbekend.