Home » Genealogie » Doopinschrijving van Joost Hofsommer (1798-1862)

Doopinschrijving van Joost Hofsommer (1798-1862)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Joost Hofsommer (1798-1862) weergegeven.1 Joost werd op 25 november 1798 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 16 november 1798. Hij was een zoon van Jan Hofsommer (±1768-1831) en Cornelia Maria van Meerten (1758-1840). Als doopgetuige was Maria Hofsommer (?-?), de huisvrouw van Willem de Haas (?-?), aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 54. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Waarschijnlijk is Maria de zus van Jan.