Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan van Homoet (1693-?)

Doopinschrijving van Jan van Homoet (1693-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Homoet (1693-?) weergegeven.1 Op 14 mei 1693 werd Jan gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen . Hij was een jonge soon van Cornelis Jans (?-?) en Willemken Adriaens (1667-?). Zij waren lidmaten van de gemeente.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 67. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.