Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1696-?)

Doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1696-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1696-?) weergegeven.1 Op 7 februari 1696 werd Adriaen gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jonge soon van Cornelis van Homoet (?-?) en Willemken (1667-?).

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 69. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.