Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerrit Cornelis Geurtsen (1880-?)

Doopinschrijving van Gerrit Cornelis Geurtsen (1880-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Cornelis Geurtsen (1880-?) weergegeven.1 Gerrit Cornelis werd op 7 november 1880 gedoopt in de Nederlands Hervormde Kerk te Ingen. Hij werd geboren op 20 september 1880. Zijn vader was Cornelis Jan Geurtsen2 (1848-1914) en zijn moeder was Metje van Meerten (1852-1910).

Voetnoten

  1. Bron: 0810 Archief van de Hervormde gemeente Ingen, 1648 – 2010, 15-327 Doopregisters, 1662-1718, 1772-1996, 1880 mei-1940 jul, p. 2. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Hier abusievelijk Cornelis Gerrit genoemd.