Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerard Cecilius van Meerten (1797-1857)

Doopinschrijving van Gerard Cecilius van Meerten (1797-1857)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerard Cecilius van Meerten (1797-1857) weergegeven.1 Gerard Cecilius werd op 8 februari 1797 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij is geboren op 31 januari 1797. Hij was een zoon van Huibert Elisa van Meerten en Dionijsia Catharina van Bleijswijk. Als doopgetuigen waren Cecilia Geertruid Hagoort, weduwe van Abraham van Bleijswijk2, en Johan Hubert Gerard van Borcharen3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 567. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij was de moeder van Dionijsia Catharina.
  3. Of en hoe hij verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.