Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelis Pieter van Meerten (1798-1824)

Doopinschrijving van Cornelis Pieter van Meerten (1798-1824)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis Pieter van Meerten (1798-1824) weergegeven.1 Cornelis Pieter werd op 18 juli 1798 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij is geboren op 10 juli 1798. Hij was een zoon van Huibert Elisa van Meerten en Dionijsia Catharina van Bleijswijk. Als doopgetuige was Cornelia Petronella van Meerten aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 580. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Cornelia Petronella was de (jongere) zus van Huibert Elisa.