Home » Genealogie » Doopinschrijving van Dirkje van Meerten (1730-1793)

Doopinschrijving van Dirkje van Meerten (1730-1793)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dirkje van Meerten (1730-1793) weergegeven.1 Dirkje werd op 15 januari 1730 in de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Lienden gedoopt. Zij was een dochter van Jan Jansen van Meerten (?-?) en Neeltje van Wees (?-?). Als doopgetuige was Jantje van Lutteveld j.d. vrouw van de overleden Dirk van Lutteveld (?-?).

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 52. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.