Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1822-1895)

Doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1822-1895)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1822-1895) weergegeven.1 Hij werd gedoopt op 8 december 1822 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Zoelen. Cornelis was een zoon van Cornelis van Meerten (1789-1862) en Maaijke Versteeg (±1795-1868). Hij was geboren op 18 november 1822. De ouders waren getuigen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zoelen, Doopboek, 1772-1812, Arnhem RBS 1862. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Het Gelderse boek gaat echter niet verder dan 1812. Beter is daarom de versie die verkrijgbaar is via het Regionaal Archief Rivierenland: www.rariverenland.nl.