Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelia van Meerten (1818-?)

Doopinschrijving van Cornelia van Meerten (1818-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelia van Meerten (1818-?) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 2 augustus 1818 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Zoelen. Cornelia was een buitenechtelijke dochter van Alletta van Meerten (1797-1863). Zij was geboren op 26 juni 1818. Als doopgetuige was Aaltje van Maurik (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zoelen, Doopboek, 1772-1812, Arnhem RBS 1862. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Het Gelderse boek gaat echter niet verder dan 1812. Beter is daarom de versie die verkrijgbaar is via het Regionaal Archief Rivierenland: www.rariverenland.nl.
  2. Of en hoe Aaltje verwant is aan Aletta is mij (nog) niet bekend.