Home » Genealogie » Doopinschrijving van Andries van Meerten (1875-1909)

Doopinschrijving van Andries van Meerten (1875-1909)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Andries van Meerten (1875-1909) weergegeven.1 Andries werd op 16 november 1875 geboren en is op 3 september 1876 gedoopt. Hij was een zoon van Jervaas2 van Meerten (1837-1908) en Elisabeth3 van Meerten (1845-1900).4

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 90. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Veel vaker als Jerfaas geschreven.
  3. Soms ook als Elizabeth geschreven.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.