Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerrit Jan Stunnenberg (1874-1875)

Doopinschrijving van Gerrit Jan Stunnenberg (1874-1875)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Jan Stunnenberg (1874-1875) weergegeven.1 Gerrit werd op 5 november 1874 geboren en is gedoopt op 7 februari 1875. Hij was een zoon van Piet2 Stunnenberg (1836-1913) en Gerritje van Meerten (1836-1904).3

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 88. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Vaker Peter genoemd.
  3. Het parenteel van haar ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.