Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria Schuchardt (1778-?)

Doopbewijs van Maria Schuchardt (1778-?)

Hierboven wordt het doopbewijs weergegeven van Maria Schuchardt (1778-?).1 Op woensdag 18 maart 1778 werd Maria samen met elf andere kinderen gedoopt door ds. Johannes Arnoldus Eck (1720-1792)2 De plechtigheid vond plaats in de Noorderkerk te Amsterdam. Maria was een dochter van Johannes Schuchardt (±1745-1822) en Willemina van Meerten (±1746-1818). Als getuigen waren aanwezig Arent van Meerten (?-?) en Maria van Grootveld (?-?).3 Waarschijnlijk is Maria vóór 1783 overleden, want dan wordt er in dit gezin opnieuw een ‘Maria’ geboren en gedoopt.4

Voetnoten

  1. Bron: Amsterdam, Noorderkerk, DTB Dopenarchiefnummer 5001inventarisnummer 84blad p.130 (folio 65v), nr.9aktenummer DTB 84. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief van Amsterdam: archief.amsterdam.
  2. Deze predikant stond van 1758 tot aan zijn overlijden in 1792 in Amsterdam. Zie ‘Biographisch Woordenboek der Nederlanden‘ of het ‘Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek‘, resp. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog06_01.xml&page=7&view=imagePane en http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=4&page=283&view=imagePane.
  3. Hoe Arent en Maria aan elkaar verwant zijn is de auteur (nog) onbekend. Arent van Meerten trouwde in 1764 te Purmerend met Anna Maria van Manen: https://oorsprong.info/trouwbewijs-van-arent-van-meerten-en-anna-maria-van-manen/.
  4. https://oorsprong.info/doopbewijs-van-maria-schuchardt-1783/.