Home » Genealogie » Doopbewijs van Adrianus van Luttervelt (1782-1855)

Doopbewijs van Adrianus van Luttervelt (1782-1855)

Doopbewijs van Adrianus van Luttervelt in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Adrianus van Luttervelt (1782-1855) weergegeven.1 Hij werd gedoopt op 17 februari 1782 en is geboren op 11 februari 1782. Zijn vader was Joost van Luttervelt (±1730-?) en zijn moeder was Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige was Elizabeth van Luttervelt (1747-1821) aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat hij getrouwd is geweest met Johanna van Zetten (1791-1845).

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Elizabeth was de halfzus van Joost.