Home » Genealogie » Doopbewijs van Frederik van Meerten (1782-?)

Doopbewijs van Frederik van Meerten (1782-?)

Doopbewijs van Frederik van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Frederik van Meerten (1782-?) weergegeven.1 Frederik werd op 24 maart 1782 gedoopt en is geboren op 19 maart 1782. Zijn vader was Hendrik van Meerten (1749-1833) en zijn moeder was Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als getuige was Hendrina van de Graaf aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Frederik op 24 maart 1813 te Zoelen in het huwelijk getreden is met Johanna Storm (±1786-1841).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vermoedelijk was Hendrina de zus van Neeltje.