Home » Genealogie » Doopbewijs van Cornelia van Ingen (1779-?)

Doopbewijs van Cornelia van Ingen (1779-?)

Doopbewijs van Cornelia van Ingen in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Cornelia van Ingen (1779-?) weergegeven.1 Cornelia werd gedoopt op 4 april 1779 en is geboren op 31 maart 1779. Haar vader was Jan Otto van Ingen (1742-±1795) en haar moeder was Maria van Meerten (±1744-1832). Als doopgetuige was Margrita Vonk aanwezig.2 Cornelia is overleden voor 1789, want toen werd er in dit gezin nog een Cornelia geboren.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dit was vermoedelijk de moeder van Maria, ook wel Grietje Vonk van Lienden genoemd.