Home » Geologie (Pagina 2)

Categoriearchief: Geologie

Creationistische academici presenteren deze maand onderzoekswerk op de jaarlijkse ‘Origins Conference’

Creationistisch onderzoek is belangrijk voor de opbouw van een scheppingsparadigma. We zijn niet slechts tegen Universele Gemeenschappelijke Afstamming, maar bouwen ook aan een volwaardig alternatief. Helaas is dit creationistische onderzoek binnen een scheppingsparadigma in Nederland nauwelijks van de grond gekomen. Dat is jammer want er zijn hier genoeg (natuur)wetenschappers die denken vanuit het klassieke scheppingsgeloof. Gelukkig wordt er wereldwijd meer aan creationistisch onderzoek gedaan, denk bijvoorbeeld aan het werk van Wort und Wissen in Duitsland met verschillende vakgroepen én aan het werk van de Creation Theology Society (CTS), Creation Biology Society (CBS) en de Creation Geology Society (CGS) in de Verenigde Staten. De laatstgenoemde drie organisaties houden deze maand hun jaarlijkse congres. We volgen het werk van deze organisaties met bijzondere belangstelling.

CTS, CBS en CGS

De Creation Theology Society (CTS) is de jongste van de drie en werd in de zomer van 2020 opgericht. Op de website van CTS wordt een blog bijgehouden met het laatste nieuws over de organisatie.1 Verder werkt CTS momenteel aan het opzetten van een online tijdschrift. De Creation Biology Society (CBS) en de Creation Geology Society (CGS) zijn ouder dan CTS. CBS stond vroeger bekend als de Baraminological Study Group (BSG). CBS heeft een eigen website waarop meer informatie te lezen en het online tijdschrift van de organisatie te raadplegen is.2 De Creation Geology Society (CGS) is het minst actief van de drie. Het vinden van het online tijdschrift kost wat meer moeite en wanneer we deze gevonden hebben dan zien we dat de afgelopen jaren per ‘volume’ slechts de samenvattingen van de lezingen van de afgelopen congressen gedeeld werden.3 Op het congres van Fundamentum van 22 oktober 2022 D.V. hopen twee leden van CBS en CGS een lezing te geven: resp. dr. Todd C. Wood en dr. Matt McLain.4

‘Origins Conference’

Deze maand vindt opnieuw de jaarlijkse ‘Origins Conference’ plaats. De conferentie wordt gehouden van 24 juli 2022 tot en met 27 juli 2022. Dit evenement wordt gehost door de conservatieve hogeschool Patrick Henry College (PHC). De conferentie begint op 24 juli 2022 om half zes in de middag (plaatselijke tijd) met een diner en ‘fellowship’. De volgende twee dagen staan in het licht van de lezingen. De laatste dag (27 juli 2022) wordt er een veldexcursie georganiseerd. Navraag bij CORE Academy of Science, een van de sponsors van de conferentie, wees uit dat aan het programma nog gewerkt wordt en dat deze binnenkort online verschijnt.5 Voor Nederlanders is de conferentie ook interessant omdat de lezingen óók online te volgen zijn. Voor 15 dollar is het mogelijk om mee te doen. Aanmelden kan via Eventbrite (zie navolgende voetnoot).6 Met het bedrag steunt de deelnemer óók het creationistische onderzoek van CTS, CBS en CGS.7

De moeite waard

Dankzij een sponsor kon ik in 2018 naar Amerika afreizen voor de International Conference on Creationism (ICC).8 Voor deze conferentie van ICC was er een kortere conferentie van CBS en CGS. Deze conferentie heb ik toen ook bezocht.9 Een mooie tijd waarbij we veel creationistische academici konden ontmoeten. Beslist de moeite waard! Jaarlijks komen er zo’n 50 tot 100 creationisten op deze conferenties. Met oprichting en deelname van CTS zou dat aantal weleens kunnen oplopen. Geoloog en onderwijskundige dr. David Lee, docent biologie aan het Patrick Henry College, is ook enthousiast over de conferentie: “De ‘Origins Conference’ vertegenwoordigd hoofdlijnen van creationistisch-wetenschappelijk onderzoek. De lezingen zijn niet hoofdzakelijk anti-evolutie, maar gericht op het bouwen van een positief scheppingsmodel.10 Zoals ik al eerder heb verwoord spreekt deze benadering mij bijzonder aan.11 Je kunt Universele Gemeenschappelijke Afstamming wel aanvallen12, maar als je daar niets tegenover kunt zetten dan stuur je de opponent en/of medegelovige alsnog met een kluitje in het riet. Omgekeerd geldt wel dat wanneer je een krachtig scheppingsmodel kunt presenteren, dit automatisch Universele Gemeenschappelijke Afstamming tot onjuist verklaard. Gelukkig zijn dit niet de enige organisaties die werken aan creationistisch onderzoek. Wereldwijd zijn er verschillende organisaties op te noemen die dergelijk werk verrichten. Hoogste tijd dat creationistisch onderzoek óók in Nederland op professionele wijze uitgevoerd gaat worden! Ik hoop dat deze conferentie daarvoor een inspiratiebron is.

Voetnoten

Tien toeristen komen met de schrik vrij in Kirgizië – “Het waren echt gigantische keien en stenen van ijs die veel verder kwamen dan waar wij ooit naartoe hadden kunnen rennen.”

Tien toeristen wandelden in de bergen van Kirgizië.1 Ze schrokken flink toen tijdens de wandeling een lawine van ijs, sneeuw en water naar beneden kwam. Er was een deel van de gletsjer afgebroken. Gelukkig kwamen de toeristen er zonder kleerscheuren vanaf. De Britse Harry Shimmin, een van de toeristen, deelde een video via Instagram.2 Shimmin schreef via Instagram: “Ik wist dat er een plek precies naast mij was waar ik dekking zou kunnen zoeken.” En verder: “Het was als in een sneeuwstorm. Toen het voorbij was, lag er alleen wat lichte sneeuw over me heen. Ik had geen krasje, voelde me alleen duizelig.” Ten slotte: “Het waren echt gigantische keien en stenen van ijs die veel verder kwamen dan waar wij ooit naartoe hadden kunnen rennen. Ook als we meteen hadden gehandeld.3 NOS Jeugdjournaal zond maandag 11 juli 2022 de beelden van Shimmin uit en wezen ook op dat een dergelijk voorval een week eerder ook in Italië plaatsvond.4 Helaas liep dat veel slechter af, 11 bergbeklimmers kwamen om het leven. Het fragment uit het NOS Jeugdjournaal is hieronder te bekijken.

Voetnoten

Was de zondvloed een wereldwijde catastrofe? – Samenvatting van de lezing van dr. Stefan Drüeke op Kreatikon 2021

Was de zondvloed een wereldwijde catastrofe of ‘slechts’ een lokale overstroming? Dat is al zeker sinds de opkomst van de moderne geologie een vraag voor christenen. Op deze vraag worden door christenen diverse antwoorden gegeven. Van mythe, via literaire overdrijving (hyperbool) tot een literair-historisch ‘verslag’ van een werkelijke gebeurtenis. Hoe moeten wij hierover denken?

Kunnen we anno 2022, door de slagkracht van de moderne geologie, nog geloof hechten aan een wereldwijde zondvloed? In lezingen over dit onderwerp benadruk ik vaak dat het overtuigd zijn van het bestaan van een wereldwijde zondvloed allereerst een geloofszaak is. ‘Door het geloof verstaan wij…’. Een wereldwijde zondvloed is niet zozeer een naturalistisch-natuurwetenschappelijk feit, maar allereerst en allermeest een geloofszaak. Vorig jaar hield de chemicus dr. Stefan Drüeke1 op het congres Kreatikon 2021 een lezing over deze aloude vraag. Was de zondvloed een wereldwijde catastrofe? In het onderstaande artikel willen we de lezing samenvatten. Voor wie het Duits machtig is heb ik onderaan deze pagina de opname van de lezing weergegeven.

Inleiding

Dr. Stefan Drüeke is, als directeur van het Bibelmuseum in Wuppertal, een bekende creationist in Duitsland.2 Drüeke start de lezing met het lezen van een tekst uit 1 Petrus 3:20. Het gaat over de dag dat Noach in de ark gaat en de toenmalige (eerste) wereld vergaat door het water van de zondvloed. In de inleiding geeft de geleerde een overzicht wat ons te wachten staat in zijn voordracht. Allereerst wil hij stilstaan bij een enquête van Answers in Genesis onder jongvolwassene christenen van 20 tot 29 jaar. Ten tweede wil Drüeke uitgebreid stilstaan bij wat de Bijbel zegt over de zondvloed. Ten derde waarom er tegenwoordig van deze Bijbelse zondvloedgeschiedenis wordt afgeweken en als laatste of er ook geologische ‘bewijzen’ zijn voor een wereldwijde zondvloed. Ieder aandachtspunt wordt hieronder in een tussenkopje samengevat. In de lezing wil de chemicus vooral stilstaan bij de vraag of de zondvloed een wereldwijde of een lokale overstroming was.

Enquête

Als inleiding op zijn lezing over het wereldwijde of lokale karakter van de zondvloed bespreekt dr. Stefan Drüeke de resultaten van een enquête, gehouden door Answers in Genesis, over de Bijbel en het zondvloedbericht.3 De eerste vraag is of de Bijbel fouten bevat. Van de jongvolwassene christenen tussen de 20 en 29 jaar beantwoordt 61% deze vraag met ‘Nee’, 27% met ‘Ja’ en 12% weet het niet of is er niet zeker van of de Bijbel fouten bevat. Wanneer die 27% wordt bevraagd wat die fouten dan zijn. 36% geeft aan dat het gaat om overschrijffouten die erin zijn geslopen gedurende de geschiedenis van het kopiëren van de Bijbelse overlevering. 34% geeft aan dat de Bijbel fout is als het gaat om de leeftijd van de aarde. 11% geeft aan moeite te hebben met onze vroegste geschiedenis zoals verwoord in Genesis 1-11. 8% denkt dat de Bijbel zichzelf op veel punten tegenspreekt. Drüeke geeft in een intermezzo aan dat het hier niet gaat om tegenstrijdigheden, maar om moeilijke zaken die na intensieve Bijbelstudie opgelost kunnen worden.4 7% twijfelt aan het zondvloedverhaal en denkt dat het niet gaat om een wereldwijde overstroming. 3% trekt het bestaan van de hel in twijfel. De enquete wordt nog verder gespecificeerd als het gaat om de zondvloed. De vraag of de geschiedenis van de ark van Noach en de zondvloed een mythe wordt door 51% van de bevraagden met ‘Ja’ beantwoord en 49% met ‘Nee’. We moeten ons bezinnen op de vraag hoe het komt dat zoveel christenen twijfelen aan de historiciteit van het zondvloedverhaal. Het ligt volgens Drüeke aan de ouders van de kinderen en wat de kinderen van deze ouders over de zondvloed aangeleerd krijgen. Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld een badkuipmodel van de ark van Noach voorgesteld, met bovendeks staande blij kijkende dieren, in kinderbijbels en andere vertelboeken van de Bijbelse geschiedenis. Het is niet vreemd dat kinderen met die beelden in hun achterhoofd denken dat de geschiedenis van de zondvloed vergelijkbaar is met een leuk sprookje. We kunnen volgens Drüeke beter aansluiten bij de realiteit, de ark weergeven zoals deze in de Bijbel staat en de ernst van de zondvloed onder ogen komen. Dan zullen (later) ook verschillende vragen verdwijnen.

Wat zegt de Bijbel?

Ongeveer 250 jaar geleden waren en vrijwel geen theologen die het wereldwijde karakter van de zondvloed in twijfel trokken. Drüeke staat ten tweede stil bij wat de Bijbel zegt over een wereldwijde zondvloed. Volgens de chemicus is het in Genesis 7 vers 19-23 duidelijk dat het gaat om een wereldwijde zondvloed. Alle hoge bergen onder de ‘ganse hemel’ werden bedekt met het zondvloedwater. In de Bijbel betekent ‘alle’ niet altijd de volledige wereld. Maar in dit geval wordt het uit de context duidelijk dat het de auteur van Genesis gaat om het benadrukken van het wereldwijde karakter van de zondvloed. Bijvoorbeeld door het wereldwijde karakter nog eens extra te benadrukken. De mensheid was waarschijnlijk ook over de hele wereld uitgestrekt zodat de zondvloed als oordeel alleen zin had als deze wereldwijd was.

Als het om een lokale overstroming zou gaan dan zouden de dieren wegvluchten. Drüeke verwijst naar de tsunami die Azië trof in 2004. Het viel natuurvorsers toen op dat de regio vol lag met lijken van mensen die omgekomen waren, maar nauwelijks tot geen kadavers gevonden werden van hazen, konijnen, olifanten, luipaarden en andere wilde dieren. Het lijkt erop dat dieren een zesde zintuig hebben en deze ramp van te voren hebben aangevoeld. Als het om een lokale overstroming ging dan zouden dieren weggevlucht zijn naar een veiliger oord.5

Noach moest ook de vogels meenemen, zo lezen we in Genesis 6 vers 19-20 en Genesis 7 vers 21. Dit heeft geen nut als de zondvloed een lokale zondvloed zou zijn geweest. In de tekst wordt benadrukt dat de vogels door in de ark te zijn in leven konden blijven. De vogels zouden de eerste beesten geweest zijn die het zondvloedwater ontvlucht hadden als het een lokale overstroming betrof. Wegvliegen naar een veiliger oord zou dan voldoende zijn geweest. Een ander argument voor een wereldwijde zondvloed is de grootte van de ark van Noach. Als het een lokale overstroming zou betreffen, dan zou een veel kleinere boot volstaan.

Volgens het zondvloedverhaal werd zelfs de hoogste berg met het zondvloedwater bedekt (Genesis 7 vers 19-20). Drüeke: ‘Als je na het lezen van deze tekst(en) nog steeds in een lokale overstroming gelooft dan moet je een geweldig groot geloof hebben’. Hij laat een plaatje van de zondvloed zien, met een ark drijvend op het zondvloedwater (zie de screenshot hierboven). Uiteraard zou zo’n plaatje voor God mogelijk zijn (denk maar aan de Exodus én de doortocht door de Jordaan), maar de tekst zegt daar niets over. Dat is echter wel het gevolg van het betwijfelen van deze tekst(en).

Ook de tijdsduur van de zondvloed is een aanwijzing voor Drüeke om uit te gaan van een wereldwijde zondvloed. Het plaatje hieronder dat de chemicus in zijn lezing laat zien is een geïdealiseerd plaatje. We weten natuurlijk niet of het water van dag 40 tot 150 op hetzelfde niveau gebleven is of dat er sprake was van een schommeling van de ‘zondvloedspiegel’. De hele wereld was daarmee minstens 110 dagen volledig onder water en het had ten minste 40 dagen geduurd voordat er genoeg water op de aarde was om alles te overstromen. Daarna heeft het nog van de 150e tot de 371e dag geduurd voordat het water van de aarde was verdwenen. Bij een lokale overstroming zou het water veel sneller verdwenen zijn. Drüeke laat als voetnoot bij deze geschiedenis weten dat hij niet geloofd dat we de ark ooit terug zullen vinden. De Heere zou niet willen dat deze boot verafgodiseerd zou worden, zoals ook met de koperen slang gebeurd is. De ark zou daardoor meer aandacht en aanbidding krijgen dan God zelf. We weten overigens ook niet precies waar de ark geland is. Wanneer het een lokale overstroming betrof zou de ark niet geland zijn op een hoge berg in het gebergte van Ararat.

Het Noachitische verbond is voor de geleerde ook een aanwijzing dat het om een wereldwijde zondvloed gaat. Hij citeert daarvoor Genesis 9 vers 11-16. De Heere maakt hier met Noach de afspraak dat er nooit meer zo’n vloed zal plaatsvinden op de aarde. Er zijn echter ontelbaar veel lokale overstromingen. Drüeke geeft een lijstje met allerlei overstromingen in het laatste decennium. Als het bij de zondvloed gaat om een lokale overstroming dan maakt men van God een leugenaar. Maar als het om een wereldwijde zondvloed gaat dan heeft de Heere Zich volkomen aan Zijn Woord gehouden. Het is daarmee, volgens Drüeke, ook gevaarlijk als we niet accepteren wat de Bijbel ook op deze punten zegt. We krijgen dan ook moeite met veel andere zaken die in de Bijbel voorkomen. Het Oude Testament laat duidelijk zien dat het wel moet gaan om een wereldomvattende zondvloed. Het is daarom meer dan logisch dat bijna alle theologen tot 250 jaar geleden uitgingen van een wereldwijde overstroming, ze hebben namelijk de teksten uit Genesis ook historisch gelezen. Wat is ons eerste richtsnoer: de Bijbel of de natuurwetenschap?6 Als laatste punt kijkt Drüeke naar wat het Nieuwe Testament zegt over de zondvloed. Hij verwijst als eerste naar de woorden van de Heere Jezus (Mattheüs 24 en Lukas 17). Jezus vergelijkt hier de dagen voor de zondvloed met de dagen voor Zijn wederkomst. Zoals de wederkomst van de Heere Jezus een wereldomspannend oordeel inhoudt, zo was dat ook bij het oordeel van de zondvloed. Drüeke citeert ook uit Hebreeën 11 vers 7 en 2 Petrus 3 vers 3-7. Hieruit blijkt ook duidelijk dat het gaat om een wereldwijde overstroming. Daarmee verwijzen zowel het Oude Testament en het Nieuwe Testament naar een wereldwijde overstroming. Dit Woord van God moeten we als eerste bron nemen en uiterst serieus behandelen.

Waarom er wordt afgeweken van de zondvloedgeschiedenis

De spotters uit de hierboven genoemde Petrusbrief zijn geen domoren. Het gaat volgens Drüeke om sommige wetenschappers die door de ‘onveranderlijkheid’ van de natuur de wederkomst ontkennen. Alles kan natuurwetenschappelijk uitgelegd worden en dat gaat millennia door. Het gaat hier niet om domme mensen en we moeten met hun argumenten niet lacherig omgaan. Veel van hun argumenten zijn goed. We moeten ook niet menen dat wij, als het om de schepping en onze vroegste geschiedenis gaat, alles kunnen bewijzen en verklaren. De geleerde geeft aan dat er wel veel meer aanwijzingen zijn voor de schepping dan voor evolutie (in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming). Maar een sluitend bewijs voor dit alles kan Drüeke niet geven. Vertrouwen we op God en Zijn Woord, dan moet er een schepping zijn geweest en een Schepper die alles gemaakt heeft. Hebreeën 11 zegt niet dat we door natuurwetenschap of bewijzen verstaan dan de wereld gemaakt is, maar door het geloof. We kunnen niet alle vragen die over de oergeschiedenis gaan beantwoorden. Er zijn namelijk ook veel moeilijkheden die tot ons komen vanuit de natuur, waarin geen duidelijke aanwijzing voor de schepping te zien zijn. Drüeke is er volledig van overtuigd dat er een Schepper is die de wereld geschapen heeft, maar het gaat hier om een scheppingsgeloof en niet om sluitende bewijsvoering. Waarom geloven er vandaag zoveel mensen in evolutie over miljarden jaren (geen verandering in mechanisme)? Petrus gaat niet met zulke mensen in discussie maar geeft aan dat deze mensen het ten diepste (wezenlijk) niet begrepen hebben en het ook niet willen zien. Wat hebben ze niet begrepen? Dat de wereld uit het water ontstaan is en dat de eerste wereld ook door het water vergaan is.

Tegenwoordig wordt door veel theologen het wereldwijde karakter van de zondvloed in twijfel getrokken. Drüeke verwijst met een citaat naar Franz Delitzsch. In dit citaat geeft Delitzsch aan dat een wereldwijde zondvloed die alle hoge bergen bedekt heeft fysisch, geologisch en atmosferisch ondenkbaar is. Dus niet ondenkbaar omdat de tekst dat zo voorstelt, maar omdat het natuurwetenschappelijke problemen met zich meebrengt. Men stelt de wetenschap boven de Bijbel, maar dan kunnen we ook aan andere dingen twijfelen zoals de maagdelijke geboorte. Het is dan dom om christen te zijn en christenen zijn dan, met de woorden van Paulus, de ellendigste van alle mensen. Als we de Bijbel schikken naar natuurwetenschappelijke inzichten dan houden we nog weinig zekerheid over.

Wordt vervolgd (gebleven bij 39:34).

De Duitstalige lezing van dr. Drüeke

Het lukt vanwege de instellingen van de het kanaal niet om deze video in te sluiten. Daarom hieronder de link naar de lezing van dr. Stefan Drüeke.

https://www.youtube.com/watch?v=dftStYSIYOU

Voetnoten

Creationisme of catastrofisme? – Een stelling bij het proefschrift van dr. Evert van der Heide

In 1990 promoveerde chemicus dr. Evert van der Heide aan de Technische Universiteit Delft op een proefschrift met als titel ‘Heterogeneous Wacker Oxidation’. Hij bestudeerde de heterogene Wacker oxidatie. Een ingewikkeld onderwerp dat alleen chemici in detail kunnen volgen. Het proefschrift werd verdedigd op 13 september 1990 en bevat een interessante stelling over het zogenoemde creationisme.1

Rolmodel

Dr. Evert van der Heide is wat mij betreft een rolmodel voor studenten die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof. Helaas is hij het laatste decennium niet meer actief in het bestuderen van de aardgeschiedenis vanuit het perspectief van dit klassieke scheppingsmodel. Tot 2009 was hij echter actief in het schrijven van artikelen en het geven van lezingen. De laatste keer dat Van der Heide een openbare lezing gaf over het zogenoemde creationisme is, voor zover ik weet, op 6 juni 2009 geweest op een congres onder de titel ‘Darwin in de tuin van Eden’.2 Op het congres, dat door diverse organisaties werd georganiseerd, werd door zowel jongeaardecreationisten als theïstisch evolutionisten gediscussieerd over Gods schepping. Daarvoor hoorde ik dr. Van der Heide in het openbaar spreken op 5 februari 2009 tijdens een lezingenserie voor het Historisch Documentatiecentrum en het Nederlands Dagblad.3 Wat mij van beide lezingen bijgebleven is dat Van der Heide wél overtuigd is van het klassieke scheppingsgeloof, maar dat hij (weliswaar positief-)kritisch was ten opzichte van een scheppingsparadigma. Hij zag nogal wat onopgeloste vraagstukken voor de, op het klassieke scheppingsgeloof gestoelde, wetenschapsbeoefening. Niet alle medecreationisten waardeerden deze kritische benadering. Echter, juist deze kritische zelfreflectie is broodnodig en wordt wel eens gemist bij sommige creationisten. Dit terwijl het voor de opbouw van een robuust scheppingsparadigma onmisbaar is. Daarom zie ik dr. Evert van der Heide als een rolmodel voor studenten die overtuigd zijn van het klassieke scheppingsgeloof. Slik niet alle theorievorming voor zoete koek, zelfs of juist creationistische theorievorming niet, maar onderwerp dit aan een kritische reflectie.4

Stelling

In de inleiding werd het proefschrift van dr. Evert van der Heide genoemd. Tijdens de verdediging van dit proefschrift werden ook wat stellingen opgevoerd. Veruit de meeste stellingen hebben uiteraard te maken met het onderwerp waarop gepromoveerd werd. De laatste vier stellingen gaan over andere zaken. In een van deze stellingen wordt het zogenoemde creationisme genoemd. De stelling luidt:

In het creationisme speelt het verklaren van geologische verschijnselen uit de gevolgen van katastrofes in het verleden een centrale rol. Het verdient daarom aanbeveling om de term creationisme te vermijden en te veranderen in katastrofisme.

Het proefschrift stamt nog uit de tijd dat catastrofisme en catastrofes met een ‘k’ geschreven werd. Voor creationisten is zowel de schepping als de catastrofes die in later tijd plaatsvonden belangrijk. Hoewel ikzelf ook worstel met de term ‘creationisme’ dekt het ‘catastrofisme’ de lading óók niet helemaal. Van der Heide heeft wel een punt dat creationisten niet alleen met de schepping bezig zijn5, maar mogelijk zelfs vaker met de zondvloed en catastrofes die daarvoor en/of daarna plaatsvonden. Toch heeft ook de scheppingsleer een centrale rol binnen het zogenoemde creationisme, zoals ook de zondeval dat heeft. Het is in ieder geval mooi dat dr. Van der Heide in zijn stellingen behorend bij zijn proefschrift positieve aandacht heeft gegeven aan het creationisme.

Voetnoten

Nederlands Debat over het ontstaan van de mensheid: Moeten we een theïstische evolutie accepteren? – Drs. Tom Zoutewelle sprak tien jaar geleden in de VS

Op vijf mei deze maand was het tien jaar geleden dat geoloog en bioloog drs. Tom Zoutewelle een seminar gaf voor zevendedagsadventisten in Amerika. Hij sprak, in de Mortenson Hall op de campus van Loma Linda University, over het evolutiedebat in Nederland. De titel van zijn lezing was: ‘Dutch debate on the Origin of Man: Why should we accept Theistic Evolution?’ In het eerste deel van zijn lezing ging Zoutewelle in op het evolutiedebat in Nederland. In het tweede deel besprak Zoutewelle sedimentologische onderzoeksresultaten van de Olduvaikloof. Volgens naturalisten is deze kloof de bakermat van de menselijke evolutie.

Met dank aan ‘It is about God‘ is deze lezing opgenomen en kunnen wij de lezing hieronder delen. Veel zegen bij het kijken en luisteren:

Het eerste bedrag voor de studiereis ‘Geologie van Hongarije’ is binnen – Helpt u mee om deze reis mogelijk te maken?

Van 6 juni 2022 tot en met 10 juni 2022 hopen wij, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, af te reizen naar Hongarije om daar de geologie van dit prachtige land te bestuderen en een reis voor te bereiden. Onlangs lieten we weten dat wij hier naast gebed ook financiële steun nodig hadden voor deze reis. Deze week is de eerste honderd euro opgehaald voor deze reis. Maakt u de rest van de reis mogelijk?

De geologie van Hongarije verwijst naar een catastrofaal verleden en kan inzichtelijk maken hoe Europa er vlak na de zondvloed uit moet hebben gezien. Tenminste als je uit gaat van de zogenoemde Krijt/Paleogeen-zondvloedgrens. Hoe kwam de aarde na de zondvloed tot rust en hoe is dat nu nog zichtbaar in het landschap van Hongarije? In het Novohrad-Nograd Geopark wordt dit inzichtelijk gemaakt, hoewel de initiatiefnemers tot dit Geopark uitgaan van de naturalistische tijdschaal kunnen wij dit ook anders interpreteren. Zie hier voor een promotievideo van dit Geopark. We hopen tijdens deze studiereis een bezoek te kunnen brengen aan diverse locaties binnen dit Geopark, we zullen daarvoor ook een klein stukje Slowakije in moeten.

Helpt u mee om deze studiereis financieel mogelijk te maken. Afgelopen week hebben wij honderd euro opgehaald, verdeeld over drie sponsoren. Wie helpt ons met de overige 650 euro? Een gift kan overgemaakt worden naar NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten. Zou u in de vermelding willen schrijven: ‘Vergoeding onkosten studiereis Geologie van Hongarije’? Hier kunt u meer lezen over de ‘Output’ van dit project, die bedraagt (gelukkig) veel meer dan alleen de voorbereiding voor een eventuele geologiereis.

Wim de Jong en Gea Mulder publiceren opnieuw over steenzout en diapirisme – Kritiek van Willem Jan Blom op het wetenschappelijk gehalte van eerdere publicaties

In 2021 publiceerden dr. Wim de Jong en drs. Gea Mulder twee artikelen in het tijdschrift Journal of Geology & Geophysics. De artikelen gingen respectievelijk over de viscositeit van gesteenten en een catastrofistisch scenario voor het ontstaan van de reusachtige zoutdiapieren in onder andere de Nederlandse ondergrond.1 Het laatste artikel is nu in meer uitgebreide vorm verschenen als hoofdstuk in een boek. Het boek draagt de titel: Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences.2

Zoutdiapirisme

In het hoofdstuk wordt de standaardverklaring van het ontstaan van de zoutpijlers bekritiseerd. De idee dat gesteente zich onder hoge langdurige spanning zou gedragen als een vloeistof wordt door De Jong en Mulder als onjuist beschouwd. Volgens hen is een alternatief nodig om de nu ontstane hiaat in geologische kennis op te vullen. De Jong en Mulder geven daarom aan dat ze de zoutdiapieren willen verklaren als enorme zoutlava’s die in korte tijd in sedimentrijk en stromend water omhoog zijn gestuwd. Het artikel legt volgens de auteurs niet alleen uit hoe zoutdiapieren zijn ontstaan, maar ook hoe andere geologische macrostructuren zijn ontstaan. De Jong en Mulder noemen het catastrofescenario, in tegenstelling tot het naturalistische scenario, ‘zeer constitent met de huidige geologische en geofysische feiten’. Dr. De Jong heeft het hoofdstuk ook op zijn eigen ResearchGate-pagina geplaatst zodat de lezer het zelf kan bestuderen.3

Kritiek

Er is ook kritiek gekomen op het verschijnen van de twee artikelen van De Jong en Mulder in Journal of Geology & Geophysics. Onlangs schreef student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom een kritisch artikel over dit tijdschrift en de twee artikelen die geschreven zijn. Blom gaat niet inhoudelijk in op de artikelen, hoewel er volgens hem genoeg over te zeggen is en hij dat ook elders heeft gedaan.4 Hij wil er vooral de vinger bij leggen dat het tijdschrift waar De Jong en Mulder in publiceerden ‘geen echt wetenschappelijk tijdschrift is’. Het gaat volgens hem om een ‘predatory journal’. Blom geeft aan dat een dergelijk tijdschrift vaak ‘phishing-e-mails’ naar wetenschappers stuurt om hun artikel in dit tijdschrift te plaatsen. Expertise over het onderwerp is niet belangrijk, het hoofddoel is geld verdienen. Het publiceren van een artikel kost namelijk 666 euro. Na inzending het artikel weer intrekken kost je nog steeds 300 dollar. Daarnaast is het volgens Blom nauwelijks mogelijk om een artikel peer-reviewed en al binnen twee weken na inzending te plaatsen. De redactie zou, volgens Blom, zelf niet deskundig genoeg zijn om de review van het zoutartikel uit te voeren omdat deze bestaat uit één milieukundige en twee geomorfologen. Blom geeft als laatste aan met De Jong en Mulder óók inhoudelijk het gesprek aan te willen gaan. Hij verwijst daarbij naar zijn eerdere bijdragen in de zoutdiscussie.5

Ten slotte

Gaat het werkelijk om een ‘predatory journal’ en heeft Willem Jan Blom gelijk dat het schadelijk is voor de reputatie van een wetenschapper om hierin te publiceren? Willen De Jong en Mulder de schijn van wetenschappelijkheid ophouden door in een dergelijk journal te publiceren? Dat laatste lijkt mij te zwaar aangezet. Wellicht wilden de onderzoekers hun inhoud ergens publiceren en kwamen ze terecht bij Journal of Geology & Geophysics. Persoonlijk had ik het eerst geprobeerd bij Netherlands Journal of Geosciences – Geologie en Mijnbouw. Het wetenschappelijke artikel zou dan ook vrij toegankelijk zijn, want dit is ook een journal met Open Access. Wanneer ik dit artikel lees is mijn vraag vooral: Hebben De Jong en Mulder een goed alternatief voor het naturalistische scenario? Ik hoop dat Blom zich óók over die vraag zou willen buigen.

Voetnoten

Vervolgmail op de uitnodiging van de besloten geologiebijeenkomst op 19 november 2022 D.V.

Beste vrienden en bekenden,

Aan het begin van dit jaar stuurde ik jullie een e-mail met een uitnodiging voor een besloten geologiebijeenkomst. Van diverse mensen kreeg ik al een positieve reactie en/of een aanmelding. In de vorige e-mail wees ik erop dat diverse Nederlands die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof en een wereldwijde zondvloed geologisch gezien aan de weg timmeren. Hoe bouwen we een geologisch paradigma op waarbij de zondvloed (en andere catastrofen) de sleutel vormen? Hoewel we in de Nederlandstalige gebieden hard aan de weg timmeren, zijn we niet goed in het pareren van kritiek. Er komt kritiek op het zondvloedparadigma van mensen uit diverse hoek. Bijvoorbeeld van atheïsten, theïstisch evolutionisten en/of ex-creationisten. Zo schreef student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom een veelluik over de gedachte dat afzettingen in het Paleozoïcum geen wereldwijde zondvloed laten zien. Hoewel hij zijn kritiek al in 2020 opschreef is daar nog nooit publiekelijk op gereageerd. Als we dat niet doen dan gaat zijn (en andere) kritiek een eigen leven leiden, met als gevolg dat er mensen zullen afhaken of in twijfel gebracht worden. Daarom is het nodig dat dit soort replieken van een weerwoord worden voorzien. Overigens nooit met de botte bijl, omdat het veelal gaat om een inhoudelijk verschil van inzicht en geen persoonlijk verschil. Op de besloten geologiebijeenkomst willen we beiden voor het voetlicht brengen: paradigmaopbouw én bespreken van kritiek.

Zoals in de aankondiging en het programma van de geologiebijeenkomst te lezen is zal het eerste deel van de dag worden besteed aan paradigmaopbouw. We luisteren dan naar een presentatie van vier nieuwe (Engelstalige) boeken, waarbij de schrijvers uitgaan van een wereldwijde zondvloed. Daarnaast bediscussiëren we het manuscript van drs. Hans Hoogerduijn aangaande het zogenoemde Rekolonisatiemodel. Hans is, samen met anderen, al jaren bezig met de opbouw van een zondvloedmodel. Het tweede deel van de dag zal worden besteed aan een bespreken van kritiek rond het e-book ‘Geen zondvloed tijdens het Paleozoïcum’ van Willem Jan Blom. Daarnaast zal er een voorstel worden gepresenteerd voor gezamenlijk onderzoek naar een geologisch verschijnsel in de Ardennen. De bestanden die nodig zijn ter voorbereiding van de bijeenkomst wil ik aan het begin van de junimaand in een besloten online-omgeving plaatsen zodat we ruim de tijd hebben om ons voor te bereiden. Daarnaast zou ik de deelnemers willen vragen om één hoofdstuk uit het e-book van Willem Jan Blom te nemen en die in de diepte uit te werken/te bekritiseren. Deze kritieken kunnen dan worden besproken op de studiedag. Heeft u uzelf nog niet aangemeld? Mis de dag niet en doe dat dan vandaag nog. Dat kan via: https://oorsprong.info/besloten-geologiebijeenkomst-creageo-op-19-november-2022-d-v/.

Zelf hoop ik in de Pinkstervakantie op studiereis te kunnen gaan naar Hongarije om daar de catastrofale geologische geschiedenis van dit land te bestuderen (zie hier voor een beschrijving van de reis). Ik zoek daarvoor nog sponsors. Kent u nog bedrijven of particulieren die een dergelijke reis met een veelvuldige creationistische output willen sponsoren? Wijs hen dan op deze studiereis. Het is dringend noodzakelijk dat we in Nederland meer aan zondvloedgeologie doen. Dat moet niet oppervlakkig gebeuren, want dan zal het mensen beschadigen, maar in de diepte. Wilt u bidden voor de mensen die aan het geologische ‘front’ staan en vrijwel iedere dag worden uitgedaagd door de naturalistische geologie? Maar ook voor christelijke docenten aardrijkskunde die hun leerlingen wekelijks moeten en willen onderwijzen en hen de beginselen van een scheppingsparadigma willen bijbrengen?

Ik zie uit naar uw aanmelding voor de besloten geologiebijeenkomst,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

Fundamentum

www.oorsprong.info

info@oorsprong.info

‘Why I’m a creationist?’ – Geoloog Paul Garner (MSc.) op bezoek bij Driestar College

In 2018 bezochten geoloog Paul Garner en Jan van Meerten het Driestar College voor een gastles. De titel van de les was ‘Why I’m a creationist‘. De lezing werd door een docent opgenomen en online geplaatst. Helaas is de kwaliteit van de opname niet heel erg hoog, maar de lezing is nog steeds goed te volgen.

De zondvloed als sleutel voor Hongarijegeologie – Steunt u ons nieuwe project? – Nieuwsbrief d.d. 28-4-2022

Van diverse kanten kregen wij de vraag of we nog een nieuwsbrief wilden sturen met een update van onze activiteiten met Fundamentum. De afgelopen maanden zijn we met verschillende zaken bezig geweest en kwam er door tijdnood elke keer niet van om een nieuwsbrief te sturen. Vandaag dus een nieuwe nieuwsbrief. We zijn van plan om met Fundamentum naar Hongarije af te reizen om een studiereis te organiseren naar dit prachtige land. Steunt u ons project? Allereerst in uw gebeden maar ook financieel? In deze nieuwsbrief daar meer over.Project Hongarijegeologie

Zoals hierboven aangegeven zijn we voornemens om de week Pinksteren naar Hongarije af te reizen om daar een studiereis te voor te bereiden met als thema: ‘Hongarijegeologie‘. We willen tijdens deze reis bestuderen hoe de geologische gegevens matchen met de zondvloedgeschiedenis en locaties opzoeken die geschikt zijn voor een studiereis.. De zondvloed was geen plaatselijke overstroming maar had een wereldwijde impact. Daarom denken veel creationisten dat het ook ná de zondvloed nog een turbulente geologische tijd was. Hoe past de geologie van Hongarije hierin? Zou u willen overwegen dit project te ondersteunen? Meer informatie over deze voorbereidingsreis plus een begroting van de verwachte kosten kunt u hier vinden.

Rolmodellen voor studenten

Het is voor studenten belangrijk dat er rolmodellen zijn. Onder rolmodellen verstaan wij academici die ooit ook gestudeerd hebben en (deels) ook menselijkerwijs gesproken de geestelijke worstelingen hebben doorstaan. Veel christelijke studenten twijfelen aan de (historische) betrouwbaarheid van de Schrift óf worden intellectueel uitgedaagd met vraagstukken. Het is van belang dat studenten niet met deze twijfels en uitdagingen blijven lopen, maar te rade gaan bij een academicus als een soort mentor. In de Nederlandse media worden regelmatig christelijke academici bevraagd over bijvoorbeeld de evolutietheorie. Deze interviews vatten wij samen op onze website. Van de volgende, in onze ogen, rolmodellen is al een interview samengevat. In willekeurige volgorde: dr. Peter Borger, ds. Willem van Benthem, student Lauren Zwemer, dr. Frank van der Duyn Schouten, dr. Herbert Koekkoek en dr. Hendrik Koorevaar. Dit is slechts een greep uit de vele artikelen die zijn verschenen. Zo hopen we binnenkort een artikel van een gepromoveerd informatiewetenschapper samen te vatten over het ontstaan van informatie en de oorsprong van het leven en een interview met een gereformeerd predikant. Wanneer u meer wilt lezen, houdt u dan de website in de gaten!

Bundel over Geloof en Wetenschap

De verschijning van de bundel rond het thema Geloof en Wetenschap is wat vertraagd. We hopen u binnenkort meer informatie te kunnen geven. De vooraankondiging is hier te lezen.

Congres 22 oktober 2022 D.V.

We hopen op 22 oktober 2022 D.V. een congres te organiseren over Gods schepping. Het programma is al bekend en hier te bekijken. Komende maand willen we ook de locatie geregeld hebben zodat we actief kunnen promoten. Houdt u daarvoor de website in de gaten!

Besloten geologiebijeenkomst

Op 19 november 2022 D.V. organiseren wij een besloten geologiebijeenkomst voor creationistische experts in de geologie en aanverwante vakgebieden om na te denken over een Bijbelse chronologie én catastrofisme. De onderwerpen zijn hier te vinden en aanmelden voor deze besloten bijeenkomst kan op dezelfde pagina. De e-mail ter uitnodiging voor deze bijeenkomst is hier na te lezen. Bent u van harte overtuigd van het klassieke scheppingsgeloof en wilt u graag meedenken? Dan is deze bijeenkomst een aanrader. Mocht u verhinderd zijn maar wel graag willen meedenken dan kunt u uzelf ook aanmelden. De locatie is nog niet bekend.

Nuttige artikelen

Hieronder een vijftal nuttige artikelen die recent op de website verschenen zijn:

(1) Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld (geschreven door Jan van Meerten)
(2) Loden inscriptie bij Jozua’s altaar (geschreven door Jan Pieter van de Giessen)
(3) Evolutietheorie en Schriftgezag op de Generale Synode van de CGK – Schriftvisie ‘vrouw in het ambt’ raakt meer thema’s (geschreven door Jan van Meerten)
(4) ‘Schepping door evolutie holt Bijbelse boodschap uit’ – Dr. ir. Wim de Vries aan het woord over ‘Woord & Wetenschap’ (een video met dr. Wim de Vries)
(5) “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster (interview door dr. Dirk Baarssen)

Op donderdag 26 mei 2022 D.V. verschijnt de volgende nieuwsbrief.