Home » Genealogie » Bewijs van overlijden en begraven van Grietje van Meerten (±1731-1809)

Bewijs van overlijden en begraven van Grietje van Meerten (±1731-1809)

Bewijs van overlijden en begraven van Grietje van Meerten (±1731-1809) zoals weergegeven in DTB 1020.

Hierboven wordt het bewijs van overlijden en begraven van Grietje van Meerten (±1731-1809) weergegeven.1 Grietje overleed op 29 januari 1809 te Kesteren in de leeftijd van 78 jaar. Ze werd begraven op 1 februari 1809. Ze woonde te Kesteren en was weduwe van Jan van Ingen (?-?). Ze heeft acht kinderen nagelaten als erfgenamen. Het is de auteur (nog) onbekend wie haar ouders waren. Vanuit de genealogische gegevens weten we dat ze op 5 mei 1754 te Opheusden in het huwelijk trad met Jan van Ingen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente, Opheusden, Register van aangegeven lijken over Opheusden, Kesteren, Meerten, Aalst en Ommeren 1806-1811 DTB 1020. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.