Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Eva Brouwer (1644-1705)

Begraafinschrijving van Eva Brouwer (1644-1705)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Eva Brouwer (1644-1705) weergegeven. 1 Op 27 mei 1705 werd deze weduwe van Huijbertus van Meerten2 (1640-1684) begraven. De begrafenis kostte vijftien gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Trouwen en Begraven 1703-1725, p. 35. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hier Vermaerten genoemd