Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Aletta van Meerten (1666-1744)

Begraafinschrijving van Aletta van Meerten (1666-1744)

Hierboven de begraafinschrijving van Aletta van Meerten (1666-1744).1 Zij werd begraven op 30 december 1744 in de kerk van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Westzaandam. In de beschrijving staat ‘Joffrou van Aalst 110254’. Het predikantenechtpaar (zij was getrouwd met ds. Gerardus van Aalst (1678-1759)) betaalde 5 gulden voor de begrafenis.2

Voetnoten

  1. Bron: 755. Register van ontvang wegens het begraven, 1732-1746 I deel, Geref. W. Zdm, p. 85. Te raadplegen via de website van het Zaanstad Gemeentearchief: www.archief.zaanstad.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-aletta-van-meerten-1666-1744-en-gerardus-van-aalst-1678-1759/.