Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Gerardus van Aalst (1678-1759)

Begraafinschrijving van Gerardus van Aalst (1678-1759)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Gerardus van Aalst (1678-1759) weergegeven.1 De predikant werd begraven op 3 juli 1759 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Westzaandam. Hij was de echtgenoot van wijlen Aletta van Meerten (1666-1744).2 De korte beschrijving luidt: ’15 Dome-ne van Aalst No 254 lc’. De begrafenis kostte 5 gulden.

Voetnoten

  1. Bron: 755. Register van ontvang wegens het begraven, 1747-1767 I deel, Geref. W. Zdm, p. 80. Te raadplegen via de website van het Zaanstad Gemeentearchief: www.archief.zaanstad.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-aletta-van-meerten-1666-1744-en-gerardus-van-aalst-1678-1759/.