Home » Genealogie » Adriana van Meerten (±1731-1816) doopgetuige bij de doop van Dirkje van de Haar (1775-?)

Adriana van Meerten (±1731-1816) doopgetuige bij de doop van Dirkje van de Haar (1775-?)

Doopbewijs van Dirkje van de Haar in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden

Hierboven wordt het doopbewijs van Dirkje van de Haar weergegeven.1 Zij was een dochter van Wouter van de Haar en Dirkje van Merkesteijn. Adriana van Meerten (±1731-1816) was doopgetuige. Dirkje was een zus van Willem, de man Adriana.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.