Home » Genealogie » Doopbewijs van Bart van Merkesteijn (1775-1844)

Doopbewijs van Bart van Merkesteijn (1775-1844)

Doopbewijs van Bart van Merkesteijn in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Bart van Merkesteijn (1775-1844) weergegeven.1 Bart werd op 12 maart 1775 gedoopt en is op 5 maart 1775 geboren. Hij was een zoon van Willem van Merkesteijn (?-?) en Adriana van Meerten (±1731-1816). Doop getuige was Margrietha Humers (?-?)2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur onbekend wie Margrietha Humers is.