Home » Genealogie » Adriaantje van Meerten (±1731-1816) als doopgetuige aanwezig bij doop Abraham Verbeek (1789-1866)

Adriaantje van Meerten (±1731-1816) als doopgetuige aanwezig bij doop Abraham Verbeek (1789-1866)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Abraham Verbeek (1789-1866) weergegeven.1 Als doopgetuige was Adriaantje2 van Meerten (±1731-1816) aanwezig. Albertus van Veenendaal werd op 1 februari 1789 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Ingen en is geboren op 30 januari 1789. De ouders van Meerten Verbeek (?-?) en Trijntje van Kalkeren (?-?). Adriaantje was de huisvrouw van Willem van Zetten, hoogstwaarschijnlijk wordt hier Willem van Merkesteijn mee bedoeld.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 35. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Adriana genoemd.