Home » Onderwijs » 1,2 tel je mee?

1,2 tel je mee?

“Toen maakte God het mooiste… Hij schiep jou en mij.”

Van de serie ‘Bijbelse bouwstenen’ waar ook eerder besproken boekje ‘Ruben en de regenboog’ toe behoort1, verscheen in 2006 het eerste deel ‘1,2 tel je mee? Bijbels telboek’. Het boekje is geschreven door Jolanda Dijkmeijer, getekend door Liza-Beth Valkema en uitgegeven door Uitgeverij De Banier.2

Het boekje neemt als basis de scheppingsweek uit Genesis, maar dan niet in chronologische volgorde maar in volgorde van aantallen. Bij het getal 1 zien we de aarde, bij het getal 2 zien we de zon en de maan, bij het getal 3 drie sterren, bij het getal 4 vier bloemen, bij het getal 5 vijf bomen, bij het getal 6 zes vissen, bij het getal 7 zeven vogels, bij het getal 8 acht bosdieren, bij het getal 9 negen schapen en bij het getal 10 tien mensen. Het hoofddoel van het boekje lijkt daarmee te zijn dat de peuters met een Bijbelse geschiedenis in de hand tot tien kunnen tellen. Het boekje heeft aansprekende illustraties en de peuters kunnen op de laatste pagina hun pasfoto als tiende mens toevoegen. Daarvoor bevat de pagina een hokje om de pasfoto in te schuiven.

Het is mooi dat peuters leren tellen aan de hand van de geschiedenis van de schepping. Zo leren de peuters dat God alles gemaakt heeft. Wel denk ik dat het afwijken van de chronologische volgorde van de scheppingsdagen de peuters zou kunnen verwarren. Onze kinderen zouden de indruk kunnen krijgen dat God in tien dagen schiep. Maar God schiep toch in zes dagen en rustte op de zevende dag? Wellicht was tellen met een andere Bijbelse geschiedenis, zoals bijvoorbeeld de bouw van de ark, dan beter geweest. Wanneer deze verwarring op een of andere manier opgelost kan worden, namelijk door de nadruk vooral te leggen op het tellen en op de schoonheid van de schepping, dan is dit boekje aan te raden.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het jaarplan ‘Fundamentum 2022-2023’.

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/ruben-kijkt-naar-de-regenboog/.
  2. Voor zover ik kan zien is het boekje bij de uitgever helaas uitverkocht.