Home » Genealogie » ‘Van Meerten’ in het Genealogisch Repertorium

‘Van Meerten’ in het Genealogisch Repertorium

De afgelopen eeuwen is er veel genealogisch en ander historisch onderzoek gedaan. Daardoor is er veel beschikbaar en al veel werk gedaan. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden is het handig om gebruik te maken van dit eerdere werk. Het Centraal Bureau voor Genealogie heeft tot 1999 het Genealogisch Repertorium in boekvorm uitgegeven. Hieronder wil ik, met uitzondering van het laatste deel, nagaan waar over telgen uit het geslacht ‘Van Meerten’ gepubliceerd is.1

Tot 1970

In dit deel komt het geslacht ‘Van Meerten’ veelvuldig voor.2 Op bladzijde 17 komt het geslacht ‘Van Meerten’ vijf keer voor. Bij een ‘Van Meerten’ uit Noord-Brabant staat als bron 582. Op bladzijde 319 staat bij deze bron ‘Stamboek Holleman. Bijdrage tot de kennis van ons geslacht ±1490-heden’. Het boek is geschreven door F.A. Holleman en verschenen in 1969 te Zutphen. Bij het Betuwse geslacht ‘Van Meerten’ en ‘Suermondt van Meerten’ staan meer bronnen. Allereerst 294 en 431. Resp.: ‘Het archief der Commanderij van St. Jan te Arnhem’ (geschreven door J. Loeff en verschenen in 1950 te ’s Gravenhage) en ‘Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen’ (geschreven door J.M. van Winter en verschenen in 1962 te Arnhem). De laatste bron daarvan het tweede deel en in dat deel de tweede tabel. De andere twee bronnen zijn: De Navorscher 1876 en het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1957. De Gorinchemse tak is nog meer beschreven, te weten in het: Algemeen Nederlandsch Familieblad 1901 en 1902; De Nederlandsche Leeuw 1906, 1930, 1935 en 1936; De Navorscher 1903; De Wapenheraut 1898 en het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1957. De Utrechtse tak wordt in twee bronnen besproken, waarvan in de laatste bron verwezen wordt naar een tabel: ‘Huisarchief Buitenrust Hettema’ (geschreven door B. Buitenrust Hettema en verschenen in 1963 te Doetinchem) en ‘Rerum Burgundicarum’ (geschreven Pontus Heuterus en verschenen in 1583, 1639 en 1725). Tenslotte twee bronnen voor wat betreft het geslacht ‘Van Abcoude van Meerten’: ‘Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtse Ridderhofsteden en Heerlijkheden’ (geschreven door E.B.F.F. Wittert van Hoogland en verschenen in 1909 en 1912 te ’s-Gravenhage) en Genealogische en Heraldische bladen 1914. Bij ‘Von Merten’ zien we nog een Duitse bron: ‘Denkmale und Ahnentafeln des Geschlechtes Mumm oder Momm’ (geschreven door A. Fahne in 1876 te Köln).

Supplement 1970-1984

In dit supplementaire deel komt ‘Van Meerten’ ook een aantal keren voor3: ‘Nederland’s Patriciaat 1910-heden’ (verschenen in ? te ’s-Gravenhage); ‘Kwartierstatenboek’ (verschenen in 1958 en 1983) en dan het tweede deel en het Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant 1982.

Supplement 1985-1989

In dit supplementaire deel komt ‘Van Meerten’ één keer voor: Ons Voorgeslacht 1987.4

Supplement 1990-1994

In dit supplementaire deel ontbreekt informatie over het geslacht ‘Van Meerten’.5

Voetnoten

  1. Ik kreeg de boeken een aantal jaren geleden van dr. Willem J. Ouweneel.
  2. Beresteyn, E.A. van, 1990, Genealogisch Repertorium. Tot 1970. M-Z, (’s-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie), herzien en bijgewerkt door H.L. Kruimel, ongewijzigde herdruk.
  3. Christiaans, P.A., Tang, A.J. van der (samenst.), 1992, Genealogisch Repertorium. Supplement 1970-1984 (’s-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie).
  4. Tang, A.J. van der (samenst.), 1991, Genealogisch Repertorium. Supplement 1985-1989 (’s-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie).
  5. Tang, A.J. van der (samenst.), 1995, Genealogisch Repertorium. Supplement 1990-1994 (’s-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie).