Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Johanna van Dorland (1942-1952)

Tweede overlijdensakte van Johanna van Dorland (1942-1952)

Overlijdensakte van Johanna van Dorland (1942-1952) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte van Johanna van Dorland (1942-1952) weergegeven.1 De eerste akte is opgemaakt in de Gemeente Apeldoorn.2 Deze tweede akte werd opgemaakt in de Gemeente Kesteren. Op 10 juli 1952 werd een uittreksel uit het register van overlijden van de Gemeente Apeldoorn ingeschreven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren. Uit de Apeldoornse akte blijkt dat Johanna op 6 juli 1952 om kwart over één is overleden in de leeftijd van tien jaar. Zij was een dochter van Gerrit van Dorland (1908-?), boomkweker van beroep, en Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) die al was overleden.3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1952, aktenummer 29. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zie voor de eerste akte deze link: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-johanna-van-dorland-1942-1952/.
  3. Zie de eerste overlijdensakte voor meer informatie.