Home » Scheppingsparadigma » ‘Strijd om het begin’ – Klaas Roos (MA) spreekt namens Weet Magazine voor Zin-in JBGG

‘Strijd om het begin’ – Klaas Roos (MA) spreekt namens Weet Magazine voor Zin-in JBGG

Op 12 november 2022 sprak Klaas Roos (MA) voor de Zin-in bijeenkomst van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente. Hij sprak over Gods schepping en de evolutietheorie. De beschrijving luidt: “God openbaart Zich in de Bijbel, maar ook in het ‘boek der natuur’, waarin alle schepselen, groot en klein, zijn ‘als letteren’. Hoe kunnen we God ontdekken in de schepping? Volgens psalm 19 vertelt het ruime hemelrond Gods eer en heerlijkheid. In de wetenschap wordt daar vaak anders over gedacht en wordt de evolutietheorie aangehangen. Hoe staan we daar tegenover? Is er Bijbels gezien ruimte voor theïstische evolutie? Staan de wetenschap en de Bijbel lijnrecht tegenover elkaar of het bedrijven van wetenschap ook een aspect waar God ons toe oproept om voor Zijn schepping te zorgen?” De omschrijving geeft abusievelijk weer dat Gert-Jan van Heugten spreekt, dit is uiteraard incorrect. Hieronder en met dank aan JBGG de opname.