Overlijdensakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927)

Overlijdensakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Voorburg.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) weergegeven.1 Op 1 juli 1927 verscheen Hendrik Johannes Jansen (±1888-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Voorburg om aangifte te doen van het overlijden van Pieter Johannes. Hendrik Johannes was negen en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Pieter de Vroun (±1892-?), vijf en dertig jaar oud en gemeentebode van beroep. Zij verklaarden dat Pieter Johannes op 30 juni 1927 om zeven uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van drie en zestig jaar. Hij was stukadoor van beroep, geboren te ’s-Gravenhage en woonachtig te Voorburg.2 Pieter Johannes was de echtgenoot van Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?) en weduwnaar van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920). Hij was een zoon van wijlen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Metje was zonder beroep en woonde te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

Overlijdensakte van Catharina van der Heijden (1867-1868)

Overlijdensakte van Catharina van der Heijden (1867-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Catharina van der Heijden (1867-1868) weergegeven.1 Op 28 december 1868 verscheen Pieter Cornelis van Zeger (±1843-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Pieter Cornelis was vijf en twintig jaar oud en bidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes Martinus Geneste (±1815-?), drie en vijftig jaar oud en zonder beroep. Zij verklaarden dat Catharina op 25 december 1868 om tien uur in de avond is overleden in de leeftijd van één jaar en vier maanden. Zij is geboren te ’s-Gravenhage en was aldaar ook woonachtig.2 Catharina is een dochter van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Karel Johannes was stukadoor van beroep.

Voetnoten

Geboorteakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953)

Geboorteakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) weergegeven.1 Op 15 januari 1879 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was wethouder François Maximiliaan baron Van der Duyn (1807-1889). Karel Johannes was acht en dertig jaar oud en stukadoor van beroep. Hij verklaarde dat Franciscus op 12 januari 1879 om elf uur ’s avonds is geboren. Zijn moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had de volgende twee getuigen meegebracht: (1) Joseph Lodewijk Bieber (1830-1899), zeven en veertig jaar oud en opperman van beroep, en (2) Pieter Jacobus Molier (1832-?), acht en veertig jaar oud en bode van beroep. Beide getuigen woonden te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

Geboorteakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876)

Geboorteakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876) weergegeven.1 Op 28 oktober 1876 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van Karel Johannes. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was zes en dertig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Karel Johannes op 27 oktober 1876 om half één in de nacht is geboren. Zijn moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Johannes Nicolaas van Onselen (±1835-1922), een en veertig jaar oud en stukadoor van beroep, en (2) Karel Lodewijk Schouten (1842-?), vier en dertig jaar oud en stukadoor van beroep. Beide getuigen waren woonachtig te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

Geboorteakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-?)

Geboorteakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-?) weergegeven.1 Op 16 december 1872 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was twee en dertig jaar oud, stukadoor en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Gijsberta Johanna op 14 december 1872 om twee uur in de middag is geboren. De naam van haar moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Gerrit van Vliet (±1830-?), twee en veertig jaar oud en stukadoor van beroep, en (2) Johannes Haring (±1835-?), zeven en dertig jaar oud en schoenmaker van beroep.

Voetnoten

Geboorteakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884)

Geboorteakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884) weergegeven.1 Op 8 november 1870 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was dertig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Wilhelmus Karel Gerardus geboren is op 7 november 1870 om half drie in de nacht. Zijn moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Johannes Marinus Jacobus van Eldik (±1846-?), vier en twintig jaar oud en rijtuigmaker van beroep, en (2) Zier Schwarts (1844-1930), vijf en twintig jaar oud en stukadoor van beroep.

Voetnoten

Geboorteakte van Catharina van der Heijden (1867-1868)

Geboorteakte van Catharina van der Heijden (1867-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Catharina van der Heijden (1867-1868) weergegeven.1 Op 27 juli 1867 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was zes en twintig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Catharina op 26 juli 1867 om tien uur ’s avonds is geboren. Haar moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Tobias Adam (±1839-?), acht en twintig jaar oud en huisschilder van beroep, en (2) Nicolaas Hendrik van den Berg (±1840-?), zeven en twintig jaar oud en timmerman van beroep.

Voetnoten

Geboorteakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927)

Geboorteakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) weergegeven.1 Op 6 februari 1864 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was drie en twintig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Pieter Johannes op 5 februari 1864 om zeven uur in de ochtend is geboren. De naam van zijn moeder was Metje van Meerten (1841-1929.2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Johan Christiaan Brugman (±1838-?), zes en twintig jaar oud en stukadoor van beroep, en (2) Gerrit Kamerbeek (±1818-?), zes en veertig jaar oud en stukadoor van beroep.

Voetnoten

Huwelijksakte van Metje van Meerten (1841-1929) en Karel Johannes van der Heijden (1840-1887)

Huwelijksakte van Metje van Meerten (1841-1929) en Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Metje van Meerten (1841-1929) en Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) weergegeven.1 Op 11 november 1863 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881).

Karel Johannes was drie en twintig jaar oud en stukadoor van beroep. Hij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Karel Johannes was de meerderjarige zoon van Pieter Johannes van der Heijden (±1810-1871) en Cornelia Johanna Mussert (±1811-1872). Pieter Johannes was broodbakker van beroep en Cornelia Johanna zonder beroep. Het echtpaar woonde te ’s-Gravenhage en gaf toestemming tot dit huwelijk.

Metje was één en twintig jaar oud en dienstbode van beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.3 Metje was de minderjarige dochter van wijlen Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870).4 Gijsbertje was zonder beroep, woonachtig te Lienden en aanwezig bij de huwelijksvoltrekking. Ook zij gaf toestemming tot dit voorgenomen huwelijk.

De afkondigingen hebben zonder verhindering plaats gehad te ’s-Gravenhage alsook te Lienden op 25 oktober 1863 en 1 november 1863. Het aanstaande echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd: (1) hun geboorteakten, (2) de overlijdensakte van de vader van de bruid, (3) het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, en (4) het bewijs van de gedane afkondigingen te Lienden. Na het ‘Ja’-woord op de vragen heeft de ambtenaar het huwelijk gesloten.

Het echtpaar had de volgende vier getuigen meegebracht:

  1. Willem Carel Johannes van der Heijden (1835-1919), zeven en twintig jaar oud, koetsier van beroep en broer van de bruidegom.
  2. Franciscus Johannes van der Heijden (1838-1915), vijf en twintig jaar oud, stukadoor van beroep en broer van de bruidegom.
  3. Gerrit Johannes Philip van den Berg (±1832-1900), een en dertig jaar oud en kleermaker van beroep.
  4. Martinus Lavies (±1833-1906), dertig jaar oud en klerk van beroep.5

Alle getuigen woonde te ’s-Gravenhage. De akte is door iedereen ondertekend, behalve door de beide moeders van het echtpaar. Zij verklaarden niet te kunnen schrijven omdat ze dat niet geleerd hebben.

Voetnoten

Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887)

Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) weergegeven.1 Op 23 maart 1887 verscheen Johannes Bordewijk (1843-1912) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Karel Johannes. Johannes was vier en veertig jaar oud en bode van beroep. Hij deed de aangifte samen met Dirk van der Tas (1821-1888), vijf en zestig jaar oud en zonder beroep. Beide aangevers woonden in ’s-Gravenhage. Zij verklaarden dat Karel Johannes op 21 maart 1887 om half twaalf in de avond is overleden in de ouderdom van zes en veertig jaar. Hij was stukadoor van beroep en was geboren en woonachtig in ’s-Gravenhage.2 Karel Johannes was de echtgenoot van Metje van Meerten (1841-1929) en de zoon van wijlen de echtelieden Pieter Johannes van der Heijden (±1810-1871) en Cornelia Johanna Mussert (±1811-1872).

Voetnoten