Geboorteakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973)

Geboorteakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Cornelis Gerritsen (1904-1973) weergegeven.1 Op 11 januari 1904 deed Gerrit Gerritsen (1881-1964) aangifte van de geboorte van zijn zoon. Gerrit was twee en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij woonde in Opheusden in het huis nummer 339. Gerrit gaf aan dat Cornelis op 10 januari 1904 om half negen ’s ochtends is geboren. De moeder van Cornelis was Meggel van Meerten (1881-1907).2 Meggel oefende geen beroep uit. De aangever had twee getuigen meegenomen: Cornelis Gerritsen (1851-1934), vader van de aangever, twee en vijftig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Andries van Meerten (1875-1909)3, zwager van de aangever, zeven en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Cornelis op 18 december 1925 in het huwelijk getreden is met Gerritje van Blijderveen (1904-1994).

Voetnoten

Studenten mogen geen congres over Intelligent Design organiseren op de campus

Enkele studenten van de Universidade do Algarve in Portugal wilden graag een eendaags congres organiseren over Intelligent Design. Uitnodigingen werden verstuurd naar prof. Marcos Eberlin (Campinas State University, Brazilië en CEO van de Brazilian Society of Intelligent Design), dr. Paul Nelson (Biola University) en dr. David Saravia (gastonderzoeker Universidade do Algarve en lid van de Brazilian Society of Intelligent Design). Het congres zou plaatsvinden op 23 oktober 2017 op het universiteitsterrein. Geen problemen, totdat…

Praia da Marinha bij Algarve (Portugal). Bron: Wikipedia.

Nummer één

…het congres werd aangekondigd in de media. Er ontstond een lobby die druk uitoefende op de universiteit om dit congres te annuleren. Op 22 september werd een bericht ontvangen dat de universiteit besloten had het congres geen doorgang te laten vinden op de campus. Een teleurstelling voor de studenten.

Nummer twee

Gelukkig gingen de studenten niet bij de pakken neerzitten en zochten ze naar een nieuwe locatie. Ze vonden deze als snel op het terrein van de University of Porto. Zelfs een personeelslid van de universiteit, professor Ribeiro, gaf aan een bijdrage te willen leveren op het congres. Het congres werd aangekondigd in de media. Opnieuw werd er druk uitgeoefend op de universiteit en in het bijzonder op prof. Ribeiro. De lobby werkte effectief, op 15 oktober (acht dagen voor het evenement) besloot de universiteit om dit congres te annuleren. De onderwijsman bij het Discovery Institute, Daniel Reeves, besloot om dr. Ribeiro te vragen naar de oorzaak van de annulering. Zij gaf in een mail aan dat ze informatie had gekregen van derden dat dit evenement geen wetenschappelijk evenement zou zijn. In een volgende mail wees Reeves erop dat het debat over ‘ontwikkeling of ontwerp’ al eeuwenoud is. Dat dit debat zowel filosofisch als wetenschappelijk is en daarmee waardevol voor de universiteit. Reeves gaf daarnaast aan dat de annulering een bedreiging is voor de academische vrijheid en de vrije uitwisseling van ideeën. Dr. Ribeiro ging in een volgende e-mail niet in op het bovenstaande, maar gaf aan dat het beter was geweest dat de universiteit de studenten vooraf had gevraagd naar de inhoud van de conferentie. Volgens haar is dit geen censuur, maar mag de universiteit zelf weten welke congressen er wel en niet gehouden worden. Reeves gaf in een volgende mail aan dat Ribeiro niet ingaat op zijn vragen en hij pleit voor een gelijke behandeling van allerlei soorten studenten. Ook in haar laatste mail ging Ribeiro niet in op de vragen van Reeves, maar zei ze dat de beslissing genomen was. Studenten mogen normaliter gratis gebruik maken van de faciliteiten, maar de universiteit heeft het recht om congressen te weren.

Nummer drie

Dr. Paul A. Nelson (links) spreekt met dr. Del Tackett (rechts) over informatie in programmeertaal. Bron: Screenshot uit ‘Is Genesis History – Volume 2 – Life & Design’.

De studenten moeten gedacht hebben ‘drie keer is scheepsrecht. Als we geen congres in Portugal mogen organiseren dan moeten we dat maar over de grens doen, in Spanje’. Zo gezegd, zo gedaan. Gulle donateurs zorgden ervoor dat de studenten een bus konden huren en alsnog een congres over Intelligent Design konden organiseren.1 Dit keer niet in een universiteitsgebouw, maar in een conferentieruimte van een hotel, Paradores León Hostal de San Marcos. De studenten moesten daarvoor in totaal wel ongeveer 2.000 kilometer rijden. Dr. Paul Nelson: “I am so proud of the students who climbed into a bus in Faro on Saturday morning, drove to Porto to pick up some friends, then on to León — and then went back again on the same night of the conference. That is an almost 2000-kilometer round trip.2 Universiteiten zouden met het oog op de multiculturele samenleving neutrale instellingen moeten zijn en geen filosofische en wetenschappelijke ideeën, zoals Intelligent Design, mogen weren. Of is alleen de naturalistische basisovertuiging op de universiteit toegestaan? Dat lijkt mij schadelijk voor de creativiteit in theorievorming en voor nieuwe ideeën die de wetenschap vooruit kunnen helpen. Het lijkt in de academische wereld een trend te worden om creationisten en ID’ers als ongewenst te zien en monddood te maken.3

Dit artikel verscheen eerder op de website van Logos Instituut en is met toestemming van de auteur overgenomen. Het originele artikel is hier te vinden.

PS: Op 26 juni 2021 organiseert Fundamentum samen met Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’. Zie hier voor meer informatie.

Voetnoten

Overlijdensakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Overlijdensakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900) weergegeven.1 Op 27 januari 1900 deed Jerfaas van Meerten (1837-1908) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn vrouw. Jerfaas was twee en zestig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde in Opheusden. Hij verklaarde dat Elizabeth op 27 januari 1900 om vijf uur in de morgen is overleden in de leeftijd van vier en vijftig jaar. Elizabeth was zoals gezegd echtgenoot van Jerfaas van Meerten2 en geboren op 23 september 18453. Zij was een dochter van de wijlen echtelieden Andries Vermeer (1824-1848) en Meggelina Roelofse (1830-1892). Jerfaas had als getuige meegebracht Geurt Verwoert (1849-1933), vijftig jaar oud en arbeider van beroep. Helaas kon Jerfaas de akte niet ondertekenen omdat hij niet geleerd had om te schrijven.

Geboorteakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Geboorteakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900) weergegeven.1 Op 26 september 1845 deed Johanna Gerdina Menso (1785-1875) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van Elizabeth. Johanna Gerdina was negen en vijftig jaar oud en vroedvrouw van beroep. Zij gaf aan dat Elizabeth op 23 september 1845 om drie uur in de nacht geboren is in het huis nummer honderd en zestien te Opheusden. De moeder van het kind is Meggelina Roelofse (1830-1892), ongehuwd en werkster van beroep. Johanna Gerdina heeft twee getuigen meegenomen: (1) Hendrik van Eerbeek (1782-1865)2, twee en zestig jaar oud en schoenmaker van beroep, en (2) Johannis Meijring (1786-1859), negen en vijftig jaar oud en arbeider van beroep. Beide getuigen woonden in Opheusden. Uit de genealogische gegevens weten we dat Elizabeth op 11 februari 1870 in het huwelijk getreden is met Jerfaas van Meerten (1837-1908).3

In de kantlijn wordt aangegeven dat dit kind wettig erkend is bij het huwelijk van de vader Andries Vermeer (1824-1848) en Meggelina Roelofse op 7 mei 1846.4 Een klein jaar had Elizabeth dus geen Vermeer als achternaam maar Roelofse. Dit gegeven (van de erkenning) is op 10 mei 1847 aan deze akte toegevoegd door de griffier.

Voetnoten

Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908)

Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) weergegeven.1 Op 16 maart 1908 deed Dirk Martinus Vermeer aangifte van het overlijden van zijn stiefvader.2 Dirk Martinus was veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Opheusden. Hij gaf aan dat Jerfaas op 14 maart 1908 om half drie in de middag is overleden in de leeftijd van zeventig jaar. Jerfaas was weduwnaar van Elizabeth Vermeer (1845-1900) en arbeider van beroep. 3 Hij woonde in Opheusden en was daar ook geboren op 10 december 1837. Jerfaas was de zoon van de wijlen echtelieden Jan Willem van Meerten (1797-1845) en Maartje Verwoert (1798-1845).4 Dirk Martinus deed de aangifte samen met Hendrik Dirk Smit (1867-1957), veertig jaar oud en winkelier van beroep.

Voetnoten

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908)

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) weergegeven.1 Op 11 december 1837 om vijf uur in de middag deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van een zoon. Jan Willem was twee en veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Opheusden. De akte werd opgemaakt door de burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Jan Willem verklaarde dat Jerfaas op zondag 10 december 1837 om twee uur in de nacht geboren is uit zijn huisvrouw Maartje Verwoerd (1797-1845).2 De aangever had twee getuigen meegebracht: (1) Jacob Cornelis van Wijk (1806-1885), een en dertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep, en (2) Klaas van Luttenvelt (1782-1864), vijf en vijftig jaar oud en landbouwer van beroep. Beide getuigen woonden in de Gemeente Kesteren. Helaas kon Jan Willem de akte niet ondertekenen omdat hij niet kon schrijven. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jerfaas op 11 februari 1870 in het huwelijk getreden is met Elizabeth Vermeer (1845-1900).3

Voetnoten

Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Tweede blad van de huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt in twee delen de huwelijksakte weergegeven van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900).1 Op 11 februari 1870 verschenen zij in de Gemeente Kesteren voor burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882) om een huwelijk aan te gaan.

Jerfaas was twee en dertig jaar oud en karman van beroep. Hij was geboren en woonachtig in Opheusden. Jerfaas was de zoon van de wijlen echtelieden Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje Verwoert (1797-1845).2

Elizabeth was vier en twintig jaar oud en werkster van beroep. Zij is geboren en woonachtig in de Gemeente Kesteren. Elizabeth was een dochter van de al overleden Andries Vermeer (1824-1848) en Meggelina Roelofsen (1830-1892). Meggelina was als enige ouder nog in leven en aanwezig op de bruiloft. Zij was werkster van beroep. Verderop lezen we dat de moeder van de bruid verklaarde toestemming te geven tot dit huwelijk.

Tijdens de huwelijksvoltrekking werden een aantal belangrijke papieren overlegd. Namelijk de beide huwelijksafkondigingen die de eerste keer op zondag 30 januari 1870 zijn voorgelezen en de tweede keer op zondag 6 februari 1870. Er zijn, gelukkig voor dit echtpaar, geen bezwaren gekomen tegen deze huwelijksvoltrekking. Als tweede zijn de geboorteakten overlegd. Hieruit blijkt dat de bruidegom geboren is op 10 december 1837 en de bruid op 23 september 1845. Ten derde is de doodsakte van de vader van de bruid overhandigd. Als vierde overlegde Jerfaas het bewijs van de voldoening aan de Nationale Militie.

Na de formele vraag of Jerfaas en Elizabeth met elkaar willen trouwen hebben beiden ‘Ja’ uitgesproken. Zo verklaarde de burgemeester, in naam der wet, dat Jerfaas van Meerten en Elizabeth Vermeer door de echt aan elkaar verbonden zijn.3

Als getuigen waren vier mensen tegenwoordig:
(1) Derk Martinus van Broekhuizen (1809-1903), stiefvader van de bruid, zestig jaar oud en bakkersknecht van beroep.4
(2) Pons Vermeer (1818-1891), oom van de bruid, een en vijftig jaar oud en arbeider van beroep.
(3) Cornelis Jansen (1838-1876), twee en dertig jaar oud en karman van beroep.
(4) Gerrit van der Zande (1843-1918), zes en twintig jaar en klerk van beroep.5

Helaas hebben Jerfaas en Elizabeth hun huwelijksakte niet kunnen ondertekenen omdat zij niet konden schrijven. Dat geldt ook voor de derde getuige, Cornelis Jansen. Meggelina, Derk Martinus, Pons en Gerrit hebben de akte wel ondertekend.6

Voetnoten

Wel een Middeleeuws pastoor Gerrit van Meerten in Kesteren maar (nog) geen Reformatie

Onlangs schreef ik over secundaire bronnen die tegenstrijdig spreken over een pastoor met de naam Gerrit van Meerten. Volgens de ene bron is er geen bewijs dat Gerrit van Meerten met zijn parochie overging tot de Reformatie, volgens de andere bron was dit tussen 1576-1580.1

Naar aanleiding van dit bericht ontstond er op mijn Facebookpagina een kort gesprek over deze Gerrit van Meerten. Een kenner van de Betuwse kerkgeschiedenis gaf aan dat er wel pastoor is geweest met de naam Gerrit van Meerten, maar dat het hem niet bekend was dat iemand met deze naam als pastoor overgegaan is tot de Reformatie. Hij deelde een interessante screenshot van een bron die ik niet genoemd heb in het vorige artikel. Hieronder wordt dit kort besproken.

1437

In de Middeleeuwen is er namelijk wel degelijk een pastoor geweest met de naam Gerrit van Meerten, maar deze kan nooit tussen 1576 en 1580 met de Reformatie zijn meegegaan. In het Utrechts Archief is namelijk een ‘akte van ontvangst in erfpacht’ te vinden.2 De titel luidt: ‘Akte van ontvangst in erfpacht door Gherit van Meerten, pastoor van Kesteren, van het zusterklooster te Rhenen, van een huis en hofstede bij de Drucht in het kerspel Kesteren, 1437 mei 28 (65v)’. Het gaat hier om het Sint Agnietenklooster te Rhenen.3 De Drucht is volgens een bron de huidige Kerkstraat te Kesteren.4

Nog drie keer

We zien dat in het Utrechts Archief nog drie akten te vinden zijn waarin deze Middeleeuwse Gerrit van Meerten een hoofdrol speelt.5

Allereerst is er een akte van verkoop en overdracht op 11 november 1433. De titel luidt: ‘Akte van verkoop en overdracht door Steven Stevenszone en zijn vrouw Margriet aan Gherit van Meerten, priester, van een hofstede en land bij de Drucht in het kerspel Kesteren, 1433 nov. 11 (64r-v)

De tweede akte is een akte van overdracht op 26 mei 1437. De titel luidt: ‘Akte van overdracht door Gheerit van Meerten, pastoor van Kesteren, aan Otten van Welle, priester, ten behoeve van het zusterklooster te Rhenen van een huis en hofstede bij de Drucht in het kerspel Kesteren, 1437 mei 26 (64v-65r).

De derde akte is een akte van verkoop op 28 mei 1437. De titel luidt: ‘Akte van verkoop door Gherit van Meerten, pastoor van Kesteren, aan Otten van Welle, priester, ten behoeve van het zusterklooster te Rhenen van een huis en een hofstede bij de Drucht in het kerspel Kesteren, 1437 mei 28 (65r).

Het verhaal: Op 11 november 1433 komt een hofstede en een stuk land bij de Drucht (huidige Kerkstraat) in het bezit van Gerrit van Meerten, priester/pastoor van Kesteren. Daarvoor was deze hofstede en het stuk land in bezit geweest van Steven Stevenszoon en zijn vrouw Margriet. Gerrit van Meerten verkoopt deze hofstede op 28 mei 1437 aan Otten van Welle, priester. Alles ten behoeve van het zusterklooster te Rhenen. Gerrit ontvangt op 28 mei 1437 de erfpacht van het zusterklooster.

Vergissing?

Zou de ene secundaire bron twee namen door elkaar gehaald hebben of zijn er door de eeuwen heen twee pastoors geweest met de naam Gerrit van Meerten? De Gherit uit de bovengenoemde bron is in ieder geval niet meegegaan met de Reformatie, omdat we de akte kunnen dateren op 28 mei 1437. Ik hoop binnenkort deze akte te kunnen bestuderen, want ieder persoon met de achternaam ‘Van Meerten’ heeft mijn interesse. Voor pastoor Gerrit van Meerten die overging tot de Reformatie zullen we echter verder moeten zoeken. We houden hoop want ook binnen de andere secundaire bron is ruimte voor een zestiende-eeuwse pastoor Gerrit van Meerten die overging tot de Reformatie.6

Voetnoten

Over drie weken een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’, doet u mee?

Over drie weken is het alweer zover. We organiseren dan een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ met als subthema ‘Intelligent Design’. Helaas is het nog niet mogelijk om elkaar in levende lijve te ontmoeten, vandaar dat dit congres via de digitale weg wordt georganiseerd. Het congres zal D.V. 26 juni 2021 plaatsvinden en wordt georganiseerd door Geloofstoerusting en Fundamentum via het mediaplatform YouTube. Doet u ook mee?Fantastisch goed initiatief! Veel sterkte met de verdere voorbereiding!‘, ‘het lijkt mij een prima initiatief‘, ‘mooi initiatief‘ en ‘de onderwerpen spreken mij zeer aan‘. Zomaar een greep uit de positieve reacties die wij ontvingen toen de mensen zich via het aanmeldformulier aanmeldden. Het doet ons goed dat het initiatief tot dit congres zo positief wordt ontvangen.

Er zullen diverse onderwerpen de revue passeren. Zo spreekt een predikant en theoloog over de onfeilbaarheid van de Schrift en een (kerk)historicus over de verhouding van de twee boeken (het boek van de natuur en de Schrift). Klokslag twaalf zal een wetenschapsfilosoof een inleiding geven tot Intelligent Design. Een bioloog bespreekt fine-tuning in de biologie naar aanleiding van een paper in Journal of Theoretical Biology en twee medische biologen zullen zich met ons verwonderen over het menselijk lichaam. Het dagdeel wordt afgesloten met een presentatie van een geoloog en bioloog over de Cambrische Explosie. In de avond hebben we het paleontologisch dessert met een lezing over dinosauriërs én een lezing over de Mosasaurus, het ‘verschrikkelijke’ zeereptiel dat in lang vervlogen tijden de zeeën van Nederland onveilig maakten. Meer informatie over de sprekers is hier te vinden. 

De toegang is gratis, aanmelden kan via deze link. Het congres is in het bijzonder geschikt voor predikanten, kerkelijk werkers, jeugdwerkers, docenten, academici en studenten. Ook geïnteresseerde leken zijn van harte uitgenodigd om mee te doen! Vragen kunnen aan de spreker gesteld worden via de chat. Mocht u op voorhand al vragen of opmerkingen hebben dan ontvang ik die graag! Als de Heere het leven geeft hopen wij ook in de toekomst dergelijke congressen te organiseren. Mocht u academici kennen die ook een bijdrage zouden kunnen leveren zou u die dan door willen geven? Of wellicht zou u zelf een keer een onderwerp willen presenteren. Wij houden uiteraard altijd het recht om zelf keuzes te maken, maar twee weten meer dan één.

Op de website oorsprong.info van Fundamentum zijn ondertussen meer artikelen verschenen die gaan over het brede thema geloof, ethiek en wetenschap. Hieronder verwijzing naar vijf artikelen: (1) ‘We wassen onze handen stuk’ – Ignaz Semmelweis en de kraamvrouwen van Wenen, (2) EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk, (3) Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding, (4) Natuurlijke brug, ‘Darwin’s Arch’ (Galapagoseilanden), door erosie ingestort, en (5) Bertus van Meerten (1908-1943), gestorven aan de ontberingen van het kampleven.

Veel leesplezier en tot 26 juni 2021 D.V.,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten
www.oorsprong.info
info@oorsprong.info

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1833-1843)

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1833-1843) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willemina van Meerten (1833-1843) weergegeven.1 Op 2 december 1843 deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn dochter. Jan Willem was zes en veertig jaar oud, arbeider van beroep en wonende in Opheusden. De akte is opgemaakt door burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Jan Willem gaf aan dat Willemina op 1 december 1843 om half elf in de avond is overleden in de ouderdom van tien jaar en acht maanden.2 Haar moeder was Maartje Verwoert (1797-1845). Willemina is geboren op 9 maart 1833 te Opheusden.3 Als getuige had de aangever Elias den Hartog (1801-1868), twee en veertig jaar oud en landbouwer van beroep, meegebracht. Helaas kon Jan Willem de akte niet ondertekenen omdat hij de schrijfkunst niet bemachtigde.

Voetnoten