Dr. Svante Pääbo ontrafelde Neanderthalergenoom en ontvangt Nobelprijs geneeskunde

Wat volgens naturalisten onmogelijk leek, deed de Zweedse wetenschapper prof. dr. Svante Pääbo: hij ontrafelde het genoom van de Neanderthaler (Homo neanderthalensis) en later ook van diverse uitgestorven diersoorten. Voor creationisten kwam deze ontdekking niet als een hele grote verrassing, al is het een knappe prestatie om oeroud DNA te sequensen. Volgens de meeste creationisten leefde de Neanderthaler ná de torenbouw van Babel én is dit ‘ondersoort’ daarmee een afstammeling van Noach.1 Nadere bestudering van het genoom bevestigde de creationistische hypothese dat de Neanderthaler ‘gewoon’ mens was en zelfs nakomelingen kregen met de zogenoemde Homo sapiens. Vanwege het ontrafelen van het genoom van de Neanderthaler gaat de Nobelprijs voor geneeskunde dit jaar, terecht, naar dr. Pääbo.

Homo sapiens, Homo neanderthalensis en Homo denisova hebben een gemeenschappelijke voorouder. Deze afbeelding lijkt aan te sluiten bij de creationistische visie waarbij deze groepen uit elkaar gingen ná Babel, mogelijk ten tijde van de bouw van de grote piramiden, geavanceerd zeilen en de grotschilderingen. Bron: Nobelprize.

Svante Pääbo

Nobelprijswinnaar prof. dr. Svante Pääbo, directeur van het Max Planck Institute for evolutionary anthropology. Bron: Wikipedia.

Prof. dr. Svante Pääbo werd in 1955 geboren in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Hij was een zoon van biochemicus en Nobelprijswinnaar Sune Bergström. Bergström had een buitenechtelijke relatie met de Estse scheikundige Karin Pääbo. Svante studeerde geschiedenis, egyptologie en Russisch aan de Universiteit van Uppsala. Hij stapte later over naar geneeskunde (medicijnen) en promoveerde in dit vakgebied. De geleerde promoveerde in 1986 aan de Universiteit van Uppsala op een proefschrift met als titel ‘How the E19 protein of adenoviruses modulates the immune system2. Baanbrekend onderzoek van hem naar oeroud DNA behaalde in 1985 de cover van het wetenschappelijke tijdschrift Nature.3 De geleerde is sinds 1997 verbonden als directeur aan het Max Planck Institute for evolutionary anthropology. Hij wordt gezien als één van de grondleggers van de zogenoemde paleonomica of paleogenomica, een mix van paleo(antropo)logie en genetica. In 2010 publiceerde hij ‘a draft sequence of the Neanderthal genome’ in het wetenschappelijke tijdschrift Science.4 In 2012 volgde in een publicatie een ‘high-coverage genome sequence from an archaic Denisovan’ in hetzelfde wetenschappelijke tijdschrift.5 De laatste twee ontdekkingen zijn aanleiding geweest voor de Nobelprijs.6

Ontrafeling

Dankzij de ontrafeling van het genoom wordt de Neanderthaler ook door sommige naturalisten gezien als een ondersoort van de H. sapiens: Homo sapiens neanderthalensis.7 De Nobelprijswinnaar ontrafelde niet alleen het genoom van de Neanderthaler, maar kwam er op basis van DNA-onderzoek ook achter dat de Denisovamens (Homo denisova) tot een aparte groep binnen de mensachtigen gerekend moet worden. Pääbo stelde daarnaast vast dat moderne Europeanen nog altijd 1 tot 4 procent Neanderthaler-DNA met zich meedragen. Er werd ook vastgesteld dat moderne Aziaten nog altijd 6 procent Denisova-DNA in hun cellen hebben. Volgens journalist Maarten Keulemans in De Volkskrant heeft dit voordelen. Keulemans: “Dergelijk overgeërfd DNA maakt het immuunsysteem van Europeanen beter bestand tegen bepaalde ziektekiemen die in onze streken voorkomen. In Azië maakt het overgeërfde oer-DNA onder meer dat de bergbewoners beter bestand tegen teven op grote hoogte.8 Ook werpt het onderzoek licht op de genetische verschillen tussen de moderne mensen en onze voorouders, zoals de Neanderthalers en de Denisovans.

Het is erg ingewikkeld om DNA te isoleren uit oeroude botten. In 1985 slaagde Pääbo erin om DNA te isoleren uit een 2400 jaar oude Egyptische kindermummie. Deze prestatie was zo spectaculair dat het de voorkant van het wetenschappelijke tijdschrift Nature haalde. Tegen welke problemen loop je aan als je oeroud DNA wilt isoleren uit oude overblijfselen? De journalisten Niki Korteweg en Hendrik Spiering beschrijven dat in het NRC. Korteweg en Spiering: “DNA isoleren uit stokoude overblijfselen van mensen of dieren is een enorme uitdaging, die lange tijd voor onmogelijk werd gehouden. De lange moleculen van het DNA, dat sowieso maar in kleine hoeveelheden in de botten zit, vallen in de loop van de tijd uit elkaar in ontelbaar veel fragmentjes. Een ander probleem is de verontreiniging. Want als DNA uit botten geïsoleerd kan worden, is 99,9 procent afkomstig van bacteriën of van mensen die die botten ooit hebben aangeraakt. Een radicale truc van Pääbo en zijn team was de botten eerst met bleekmiddel te behandelen, waarmee veel van de verontreinigingen verdwenen. Het DNA van de Neanderthaler of een andere mensachtige werd vervolgens gewonnen uit cellen dieper in het bot, idealiter uit tanden of uit het dikste bot uit de schedel (vlak achter het oor) waar de agressieve bleekbehandeling niet doordrong. Alles draait om schoon houden: in Pääbo’s DNA-‘clean room’ brandt elke avond UV-licht om DNA-resten te vernietigen.9

Nobelprijs

Het Karolinska-instituut, dat deze Nobelprijs uitreikt, maakte gisteren de eerste Nobelprijswinnaar Geneeskunde van 2022 bekend.10 De 67-jarige Zweedse prof. dr. Svante Pääbo verkrijgt allereerst de bekende gouden Nobelmedaille. Daarnaast ontvangt hij een diploma en een geldbedrag van 10 miljoen Zweedse kronen (omgerekend ongeveer € 920.000). De Nobelprijs wordt gezien als de hoogste prijs die een wetenschapper met zijn werk kan behalen. Vandaag wordt de Nobelprijs natuurkunde uitgereikt, morgen scheikunde, donderdag literatuur, vrijdag vrede en volgende week maandag economie. Op 10 december 2022, de sterfdag van Alfred Nobel, worden de prijzen officieel overhandigd.11

Voetnoten

The Dinosaur Research Project – Prof. dr. Arthur Chadwick sprak op 28 augustus 2017 in Apeldoorn

In 2017 was professor dr. Arthur Chadwick te gast in Nederland om te spreken op de meerdaagse conferentie ‘Geloof en Wetenschap’. Deze conferentie werd georganiseerd door Nederlandstalige zevendedagsadventisten (ZDA). Op maandag 28 augustus 2017 was ik bij twee lezingen van dr. Chadwick in Apeldoorn. De tweede lezing ging over ‘The Dinosaur Research Project‘. Deze lezing is dankzij AdventVison en AdventMedia opgenomen. Helaas zijn de lezingen niet ondertiteld.

Als inleiding op de lezing van dr. Chadwick wordt onder de video beschreven: “Het dinosaurus onderzoeksproject 20 jaar en 20.000 botten verder. Wat kunnen we leren van dit grote onderzoeksproject over dinosauriërs in de boven-Krijt periode? Wat is er met de dinosauriërs gebeurd?” De eerste lezing in Apeldoorn van dr. Chadwick werd vorige week geplaatst.

Kaieteur Falls – ‘s Werelds hoogste ‘single-drop’-waterval

De Kaieteurwaterval (Kaieteur Falls) in het Zuid-Amerikaanse Guyana is de hoogste ter wereld. Het water van de rivier Potaro valt hier maar liefst meer dan 200 meter naar beneden. De waterval is niet zo bekend als de Niagarawatervallen of de Victoriawatervallen, maar dat maakt het niet minder indrukwekkend. Het is niet verwonderlijk dat deze waterval niet zo bekend is, de watervallen liggen midden in de jungle. Met dank aan T&T Creative Media kunnen we via deze website toch een video delen. Verwonder u over de eroderende werking en de indrukwekkende grootsheid van vallend water.

Van een houten speelbal en het boek der natuur – Bespreking ‘De houten speelbal’

“Zenuwachtig stopt hij z’n hand in de tas en voelt een halfrond hard voorwerp. Het zit in een zachte doek gewikkeld. Een visioen van goud of zilver vervliegt als hij het ding in z’n hand houdt en opsteekt naar het flakkerende kaarslicht. Het is een houten bal. Een halve, houten bal. De teleurstelling overspoelt hem en hij strompelt door de duistere kloostergangen terug naar z’n slaapplaats. Daar ligt hij te huilen tot de tranen op zijn. Hij kalmeert, terwijl de halve houten bal onder de deken langzaam warm wordt in zijn handen. Het gladde hout lijkt hem te troosten. Het voelt bijna aan als een levend ding. Misschien zal het hem bij daglicht meer vertellen.”

Henk Koesveld, docent geschiedenis aan het Wartburg College, schreef een boek voor jongeren vanaf 11 jaar over de Middeleeuwen met als titel De houten speelbal.1 Koesveld kan mooi schrijven en weet tot het laatst toe verborgen te houden hoe en waarom de halve houten speelbal in het bezit is gekomen van de jonge novice Folcmar. Een novice is iemand die nog in zijn proeftijd zit om het klooster in te gaan. Na beschuldiging van diefstal besluit Folcmar het klooster te ontvluchten en het geheim te ontrafelen van de halve houten speelbal. Waar is de andere helft? Waarom is hij bij het klooster achtergelaten? Wie zijn de ouders van Folcmar? Waren zij rijk of arm? Waarom krijgt hij de schuld van een diefstal in een klooster? Kloosterlingen menen namelijk dat zij hem hebben zien lopen dáár waar de diefstal plaatsvond. Talloze vragen buitelen door zijn hoofd. De antwoorden worden pas aan het einde, na veel middeleeuws avontuur, duidelijk.

De leer van schepping en zondeval

In het boek wordt een enkele keer verwezen naar de scheppingsleer en andere aanverwante stukken.

Bonaventura

Op bladzijde 79-80 van het boek vertelt Koesveld over Bonaventura. Bonaventura (1221-1274) was een Franciscaans theoloog en filosoof. Magister (= leraar) Johannes de Lumine geeft novice Folckmar les: “’Bonaventura stierf in 1274. Een jaar voor zijn dood waarschuwde hij de studenten aan de universiteit van Parijs voor het gevaar van een niet-christelijke filosofie. Bonaventura verdedigde de leer van Augustinus tegen de gedachten van Aristoteles. Bonaventura onderscheidt twee boeken: de Bijbel en het boek der natuur. In de natuur wordt de scheppende Drie-eenheid van God weerkaatst. Na de zondeval was het boek van de natuur niet voldoende. Het spiegelbeeld van God raakte verduisterd door de zonde…’ Ha, dit zou broeder Marcus moeten horen. Ook een nest met jonge kauwen hoort toch thuis in het boek der natuur?” In het boek van de natuur wordt de scheppende Drie-eenheid van God weerkaatst, maar na de zondeval is het boek van de natuur niet meer voldoende omdat het spiegelbeeld van God verduisterd raakt door de zonde. De Schrift heeft een helende werking op het boek van de natuur. Door Christus kunnen we beide boeken weer goed lezen.

De eenhoorn

In de middeleeuwen geloofden mensen in het bestaan van een eenhoorn. Van zo’n hoorn zou bijzondere kracht uitgaan. Door de kracht van de hoorn zouden zieken kunnen genezen en zelfs doden kunnen opstaan. Halverwege het verhaal komt Folcmar in het bezit van een vervalste hoorn die lijkt op de hoorn van een eenhoorn. Magister Laurentius gelooft er niet in: “Je hebt gelijk jongeman. De mensen zijn heel goedgelovig. Zal ik jou een geheim verklappen? Er zijn kerken waar een echte hoorn bewaard wordt. Maar zelfs de echte hoorn is niet van de eenhoorn! In de grote zee leven vissen met een hoorn op de kop. Wordt zo’n roofvis gevangen, dan halen ze de hoorn eraf. In de christelijke wereld wordt zo’n ding dan verkocht als de hoorn van een eenhoorn, ha ha!” Het gaat hier om de narwal. Een narwal is uiteraard geen vis, maar een zeezoogdier behorend tot de tandwalvissen (Odontoceti).2 Volgens magister Laurentius moet Folcmar vooral op de sterrenhemel letten als hij rampen wil herkennen: “De sterrenhemel, jongeman, de sterrenhemel! Een grote natuurramp wordt altijd opgeroepen en aangekondigd door de sterrenhemel.

Geen meester kan zo mooi schilderen…

Later in het verhaal moet Folcmar de wacht houden. Het is nacht en Folcmar kijkt naar boven en ziet de prachtige sterrenhemel. “Donker, zacht wuivend riet en bijna roerloos staan de zwarte bomen langs het fluisterende water. Zilveren sterren flonkeren tegen de zwartfluwelen nachtlucht. Glimlachend kijkt Folcmar naar boven. Nee, zo kan geen meester schilderen. Dat is scheppingswerk van de grootste Meester. Hoeveel mensen zouden al niet zo de nacht in gestaard hebben met een hoofd en een hart vol vragen?

Henk Koesveld heeft een mooi en leerzaam boek geschreven over de middeleeuwen. Fijn dat hij de jongeren ook nog iets van de schoonheid van de schepping wil meegeven. Wijzend op Bonaventura leren de lezers ook dat we het boek der natuur alleen kunnen lezen door het geloof in de Christus van de Schriften. Dan alleen kunnen we het boek van de natuur in het juiste licht zien. Niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maar ik vind het een mooie gedachte. Een aanrader om te lezen!

Dit artikel werd geschreven in 2020.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Een uitbarsting op Lanzarote – Bespreking ‘Uitbarsting op Lanzarote’

“Algauw slingert de weg zich bij een vulkaanwand op. Even later rijden ze midden in een enorme krater. De weg maakt een lus over de bodem, zodat ze de hoog oprijzende wanden van alle kanten kunnen bekijken. En dan begint de tocht naar boven. Pas hier ziet Steven hoe hoog de bergen zijn. Na iedere bocht worden ze getrakteerd op adembenemende vergezichten. En dan ineens geeft ma een gilletje van schrik. De bus maakt een draai waarbij de voorkant van de bus over een ravijn zwaait. Door de vooruit en het raam in de deur kijkt ze in een enorme diepte. Vader knijpt haar even in haar knie…”

Bij uitgeverij Columbus (onderdeel van Royal Jongbloed) verscheen in 2017 een boek van de kinderboekenschrijver Bert Wiersema. Het is zijn zestigste boek. Wiersema is een uitstekende kinderboekenschrijver die je al snel meeneemt in het verhaal. Zelfs als volwassene was het boek de moeite waard om te lezen. Ik kon de verleiding niet weerstaan om het boek in een keer uit te lezen. Met ontsnapte gevangenen, snelle sportauto’s en achtervolgende motorbendes weet Wiersema de spanning er goed in te bouwen.

Geografie en geologie

Wiersema geeft naast spanning de jongeren ook veel mee over de geografie van Lanzarote (zie kader hieronder voor uitleg over Lanzarote). Het hoofdverhaal in het boek kan aangeduid worden met ‘op zoek naar olie’. De ontsnapte gevangenen en de motorbende zijn namelijk niet voor niets op het eiland, maar om er rijker van te worden. Er wordt gesproken over een olieveld bij Lanzarote waar niet geboord mag worden van milieuorganisaties. De jongere weet na het lezen van het boek dat de samenstelling van olie niet overal hetzelfde is: “Als ik een druppel olie analyseer, kan ik met enige moeite wel nagaan waar die olie gevonden werd. Toen ik de olie in Marokko analyseerde, bleek die precies dezelfde samenstelling te hebben als de Libische olie.” Vulkanen zijn volgens het boek het kenmerk van Lanzarote: “Minder dan twee eeuwen geleden barstte er een vulkaan uit op Lanzarote, las hij. In de vuurbergen, Timanfaya, is de grond nog steeds zo heet dat een pak hooi er vanzelf in de brand vliegt.” Je kunt deze vulkanen vanuit de lucht herkennen. De hoofdpersonen van het verhaal lopen, rennen en kruipen door dit vulkaanlandschap. Doordat het zo beschrijvend wordt opgeschreven lijkt het er net op alsof je er naast loopt. De auteur wijst ook op Jameos del Agua, een door vulkaanstromen ontstaan grottenstelsel met een groot ondergronds meer. Op Lanzarote wordt ook zout gewonnen uit zeewater. Dat gebeurt bij Salinas de Janubio (de zoutpannen van Lanzarote). Volgens de schrijver staan deze zoutbaden droog en de fabriek wordt niet meer gebruikt omdat het niet meer rendabel zou zijn. Er wordt echter nog een vijfde van het oorspronkelijke gebied actief gebruikt. Het zout wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het conserveren van vis en als chloorvervanging in zwembaden. Een klein deel wordt als tafelzout verkocht.1 Naast de geografie krijgen de jongeren ook nog een beetje biologie. Als de hoofdpersonen in de cactussentuin lopen krijgen ze daar cactusles. Er valt nog veel meer te vertellen over de geografie, maar lees daarvoor het boek zelf. Zo krijg je een beeld van het vulkanische eiland en is de verleiding groot om daar eens zelf een kijkje te gaan nemen.

NA DE ZONDVLOED

Lanzarote is een van de eilanden van de Canarische Eilanden. Hoewel het op dezelfde geografische hoogte als Afrika ligt behoort het bij Spanje. Het eiland is 62 kilometer lang en 21 kilometer breed. De hoofdstad is Arrecife. Op het eiland wonen rond de 145.000 inwoners. Lanzarote is een populaire vakantiebestemming. Volgens de naturalistische geologie is het eiland meer dan 15 miljoen jaar geleden ontstaan. Creationisten laten deze naturalistische tijdschaal los. Ze hebben nauwelijks tot geen onderzoek gedaan naar het ontstaan van de Canarische Eilanden in het algemeen of Lanzarote in het bijzonder. Vermoedelijk zullen de meesten van hen het ontstaan van Lanzarote na de zondvloed plaatsen. Zij zullen voor wat betreft het snel ontstaan van vulkanische eilanden hierbij denken aan de snelle vorming van het eiland Surtsey bij IJsland.2 Op de foto hierboven is de krater van El Golfo te zien. Dit is overigens een deel van de krater omdat een ander deel door de zee verzwolgen is.

Wanneer een christelijke kinderboekenschrijver over vulkanen schrijft kan het haast niet zo zijn dat hij de zondvloed overslaat.3 Zo ook Wiersema: “Zijn aardrijkskundeleraar heeft weleens verteld dat vulkanen een belangrijke rol gespeeld kunnen hebben bij het ontstaan van de zondvloed.” En verderop op blz. 130: “Dan duikt de bus als het ware de rond in. De lagen zijn nu van opzij te zien. Soms zijn de gele fosfor en zwavel te zien in de lagen en aan de oppervlakte. Steven kijkt uit over het veld. Het maakt een diepe indruk op hem. Wat heeft de God de wereld toch bijzonder gemaakt. In de Bijbel staat dat God de aarde goed vond, toen Hij die had geschapen. Hij heeft ook wel eens gelezen dat in de tijd van Noach de overstroming van de wereld is veroorzaakt door vulkanen. Wat een kracht moet zo’n uitbarsting hebben. En wat zullen de mensen bang geweest zijn, die hier in de zeventiende eeuw in dorpen woonden.4 Allemaal in korte tijd gestorven. Hij vindt het wel moeilijk te begrijpen al dat natuurgeweld op aarde. Hij voelt zich ineens klein, en hoe verder hij de vuurbergen in komt, hoe sterker dat gevoel wordt.” Vulkanen krijgen van de auteur een belangrijke rol in de zondvloed toebedeeld. Dat is ook niet verwonderlijk. De Bijbel spreekt namelijk over de fonteinen van de grote diepte die openbraken. Dit openbreken zal onvermijdelijk samengegaan zijn met vulkanische activiteit. De rol van vulkanen, aardbevingen en plaattektoniek tijdens de zondvloed wordt door sommige creationisten beschreven in de theorie van Catastrophic Plate Tectonics.5 Wat een krachten hebben er een rol gespeeld bij de zondvloed (al is Lanzarote waarschijnlijk ná de zondvloed ontstaan, zie kader)! Fijn dat Wiersema in zijn boek aandacht heeft voor de zondvloed.

Duurzaamheid

Wiersema heeft ook oog voor duurzaamheid in zijn boek. Een van de hoofdpersonen, Jefta, is betrokken bij een duurzaamheidsproject. De auteur bespreekt technieken van molens die ’s nachts water uit de lucht halen (wel 25 liter per nacht) en andere duurzame projecten. Maar ook hoe energie opgeslagen kan worden, zonder dat er veel verloren gaat. Goed dat Wiersema jongeren hierin wat meegeeft als het gaat om rentmeesterschap.

Uiteraard gaat het in dit boek niet alleen over geografie of duurzaamheid. Bert Wiersema heeft een mooi en spannend boek geschreven met een verhaal over een bende die het anders zo rustige Lanzarote teisteren. Als kind was ik ‘verslaafd’ aan de boeken van Wiersema. Ook dit boek neemt je al snel mee in het verhaal. Ik wil de auteur van harte feliciteren met zijn zestigste boek. In tegenstelling tot veel seculiere leesboeken ontbreken in dit zestigste boek de noties van zorg voor de schepping, verwondering over de Schepper en de effecten van de zondvloed op het landschap niet. Het is daarmee een verantwoord boek voor onze jongeren. Een aanrader!

Deze bespreking is in 2017 geschreven en daarna licht gewijzigd.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Albert Heijn brengt met oceaanactie een ode aan de Schepper (3): ‘Op VISite in de oceaan’

Albert Heijn hield vorige maand en begin deze maand, samen met Naturalis en Studio Freek de spaaractie ‘Expeditie Oceaan‘. Het centrale deel van de spaaractie vormt het stickerboek, waarin ongeveer 100 stickers verzameld kunnen worden. Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum wordt in een zevenluik stilgestaan bij deze spaaractie. In het eerste deel van het zevenluik stonden we stil bij wat praktische informatie1, in dit tweede deel een korte bespreking van het ‘Kleur- & Activiteitenboek’ dat Albert Heijn verkoopt bij de spaaractie.2In het derde deel van dit zevenluik willen we het prentenboek ‘Op VISite in de Oceaan‘ bespreken.

Prentenboek

Albert Heijn brengt, waarschijnlijk onbedoeld, met deze spaaractie een ode aan de Schepper. Dat blijkt ook uit het prentenboek ‘Op VISite in de Oceaan‘. Het prentenboek is geïllustreerd door Jeffrey van Gemeren en de tekst is van Eleonora van der Kamp. Het prentenboek is aansprekend voor kleuters, al denk ik niet dat ze de woordgrapjes helemaal zullen begrijpen. Het gaat over het hondje Robbie die op het strand loopt en wordt uitgenodigd door twee zeehonden om de oceaan te verkennen. Dat doet Robbie graag en zo komt hij in contact met allerlei zeewezens. Hij duikt zelfs zo diep dat hij diepzeedieren tegenkomt. Toch is hij uiteindelijk blij dat hij weer grond onder de voeten voelt. Een hond is immers niet gemaakt om zo diep te duiken. Het boek zit vol met woordgrappen en woordspelletjes. Zo komt Robbie een clownvis, ook wel een anemoonvis genoemd, tegen die (de naam zegt het al) een geboren grappenmaker is. Verderop is An Showvis (een ansjovis, Engraulis encrasicolus) zichzelf aan het opmaken. Robbie zwemt mee op de rug van een zeepaardje, gaat op bezoek bij een octopus die aan het armworstelen is, ziet gevaarlijke kogelvissen, een lantaarnhengelvis, pinguïns in een deftig uitziende smoking, een haai bij Haaiwaai (een zinspeling op Hawaii) en komt uiteindelijk weer aan land via de lageraanwalvis (een aangespoelde walvis). Het jonge kind wordt ook bewust van de rommel die de mens achterlaat in de oceaan (wat uiteindelijk ook op de bodem van de oceaan terechtkomt). Robbie ziet namelijk ook allemaal ‘plastic, metaal en chemicaliën, wat een bende!‘. Het blijkt de afvalvis te zijn. De auteurs laten daarmee zien dat we goed voor Gods schepping moeten zorgen, rentmeesterschap. Een leuk boekje om voor te lezen aan de kleuter. Het is verbazingwekkend dat zelfs in de diepste delen van de oceaan leven te vinden is! De schepping toont de creativiteit en intelligentie van de Schepper. Een klein aandachtspuntje is dat het kan zijn dat reformatorische ouders moeite hebben met het voorlezen over de clownvis (toneel) en de An Showvis (wereldgelijkvormigheid). Het prentenboek is te koop in de webshop van Albert Heijn voor slechts € 4,99.3

Voetnoten

Een kritische bespreking van ‘Onderzoek alle dingen’ – Overzicht van het vijfluik van Nathan van Ree

In 2021 werd bij uitgeverij KokBoekencentrum een nieuw boek uitgegeven van systematisch theoloog en theïstisch evolutionist prof. dr. Gijsbert van den Brink. Het betrof een boek met een serie Bijbelstudies over geloof en wetenschap. Nathan van Ree schreef voor deze website een vijfluik naar aanleiding van ‘Onderzoek alle dingen‘. Vorige week werd het vijfluik afgerond, vandaag worden in dit artikel alle delen overzichtelijk bij elkaar gezet.

Deel 1: Onderzoek alle dingen – Een kritische bespreking (1): Over wereldbeelden en wetenschap.
Deel 2: Onderzoek alle dingen – Een kritische bespreking (2): Over wonderen en de kosmos.
Deel 3: Onderzoek alle dingen – Een kritische bespreking (3): Over de mens en evolutie.
Deel 4: Onderzoek alle dingen – Een kritische bespreking (4): Over de toekomst en bewijs.
Deel 5: Onderzoek alle dingen – Een kritische bespreking (5): Over filosofie en onderzoek.

Statistieken van de website oorsprong.info – September 2022

De maand september 2022 is ten einde. Deze maand werd de website ‘Oorsprong’ veel bezocht. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand september 2022. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de maand augustus zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt doordat een vriend of kennis deze deelt via social media of e-mail.

 1. 9 september 2022 met 621 weergaven.
 2. 29 september 2022 met 553 weergaven.
 3. 12 september 2022 met 525 weergaven.
 4. 5 september 2022 met 503 weergaven.
 5. 23 september 2022 met 502 weergaven.
 6. 28 september 2022 met 489 weergaven.
 7. 22 september 2022 met 482 weergaven.
 8. 27 september 2022 met 461 weergaven.
 9. 20 september 2022 met 453 weergaven.
 10. 6 september 2022 met 460 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand september 2022. Er werden 41 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022) met 3.044 weergaven.
 2. Er is wel degelijk een stikstofprobleem – Hoogleraar Wim de Vries reageert op tegenwerpingen met 941 weergaven.
 3. ‘Ogen zijn de spiegels van de ziel’ – Bijdrage dr. Roelof Bisschop in het debat over de nieuwe Transgenderwet met 459 weergaven.
 4. Wat iedere christen zou moeten weten over de nieuwe Transgenderwet met 406 weergaven.
 5. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster met 376 weergaven.
 6. Albert Heijn brengt met oceaanactie een ode aan de Schepper (1): Nieuwe spaaractie bij supermarktketen met 326 weergaven.
 7. Debat in de Tweede Kamer over Transgenderwet ‘in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van vermelding van geslacht in de akte van geboorte’ met 280 weergaven.
 8. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft met 244 weergaven.
 9. Dr. Bart Jan Spruyt: “Er is geen ruimte voor debat over de genderwet” – Uitgelicht! 5 september 2022 met 230 weergaven.
 10. ‘Hoe verder de wetenschap het leven ontrafelt, hoe meer ik van Gods wijsheid en almacht zie’ – Interview met dr. Arie Sonneveld in het Reformatorisch Dagblad met 177 weergaven.

Nashville-studiedag 12 september 2019 (6): P. Nunn (MSc. MA) – Pastorale handreiking LHBTQ

Op 12 september 2019 werd de Nashville studiedag gehouden. De zesde spreker van de dag, Philip Nunn (MSc. MA), gaf een lezing onder de titel ‘Pastorale handreiking LHBTQ’. In de komende weken willen we, als de Heere leven spaart, de video’s van de studiedag ook via deze website delen. Dit met dank aan de Werkgroep Nashville Verklaring.

De val in de ENCI-groeve – Bespreking ‘Kerkroof in Maastricht’

“Het schot galmt door het onderaards gewelf. Henry geeft een kreet van schrik. Hij voelt de kogel vlak naast zijn lichaam door de stof van zijn kleren gaan. “Dat was de laatst waarschuwing,” dreunt de stem va de bendeleider. “Nog één stap en de volgende is raak.” Henry durft zich niet te verroeren. Doodstil blijft hij staan. “Ga weer op je plaats zitten,” klinkt de stem achter zijn rug. “Een vergissing mag je maken, maar de volgende is meteen je laatste.” Nog trillend loopt Henry naar de tafel terug en gaat zonder verder nog een woord te zeggen op zijn plaats zitten.”

De Bokkenrijders

In 1997 gaf Uitgeverij De Vuurbaak te Barneveld de tweede druk uit van ‘Kerkroof in Maastricht‘. Dit tienerboek is het vierde deel in de serie ‘Chris en Jorieke‘ van Bert Wiersema. Wiersema kan spannend schrijven en ook dit deel blijft tot het laatst toe spannend. Dit vierde deel gaat over de bokkenrijdersbende die uiteindelijk de schatkamers van de Sint Servaeskerk te Maastricht beroven1 en de buit met de nachttrein naar Parijs willen smokkelen. Het bestaan van de bende is gebaseerd op de ‘Legende van de Bokkenrijders‘.2 Het lukt de bende om de alarminstallatie van de Servaeskerk uit te schakelen en zo de schatten van St. Servaes te stelen. Door een misverstand komt de vader van Chris en Jorieke echter in het bezit van een map die te maken heeft met de overval. Chris en Jorieke willen dit tot de bodem uitzoeken. Dit is het begin van een enorm avontuur. Gelukkig loopt het uiteindelijk goed af. Om te weten hoe het verhaal gaat en afloopt, raad ik je aan om het boek zelf te lezen.3

De ENCI-groeve en de donkere Middeleeuwen

“Daar op de bodem van de kuil ligt het brandende wrak van de Mercedes. “Dit is een kalkgroeve van de cementfabriek”, zegt hij somber” (blz. 97). Eén hoofdstuk van het boek speelt voor een deel in de ENCI-groeve in Maastricht af. Wanneer de bendeleider probeert te ontsnappen bij de Sint Pietersberg in Maastricht stort hij met zijn auto in de kalksteengroeve. Hij probeert namelijk de politie te slim af te zijn door een zijpad van de grote weg te kiezen. Helaas had hij er niet mee gerekend dat het pad zou stoppen. Gelukkig, voor de bendeleider, wordt hij uit de auto geslingerd en kan hij zich ternauwernood aan een rotsrichel vastgrijpen. De politie, die ondertussen ter plaatse is, kan hem uiteindelijk in de boeien slaan. De groeve is onlangs gesloten voor de winning van kalk, maar is wel geopend als toeristische trekpleister.4 In deze kalksteengroeve zijn enkele fossielen van Mosasauriërs gevonden.5 Helaas besteed Wiersema hier geen aandacht aan, maar dat zou ook niet in lijn met het verhaal zijn. Een klein puntje van kritiek is dat Wiersema het karikatuurbeeld van de ‘donkere Middeleeuwen‘ op blz. 31 van zijn boek in stand houdt. De middeleeuwen worden in de Engelse taal onterecht ‘dark ages‘ genoemd. Dit karikatuurbeeld is ontstaan door het opkomende Verlichtingsdenken dat wilde afrekenen met het verleden. Historicus Seb Falk geeft in zijn boek ‘De verlichte Middeleeuwen’ een ander beeld.6 Het zou goed zijn wanneer we niet meer spreken van de middeleeuwen alsof dit primitieve tijden waren.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten