Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willem Roof (1895-1945)

Overlijdensakte van Willem Roof (1895-1945)

Overlijdensakte van Willem Roof (1895-1945) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willem Roof (1895-1945) weergegeven.1 Op 7 mei 1945 verscheen Neeltje Peppel (1883-1966) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van het overlijden van Willem. Neeltje was een en zestig jaar oud en zonder beroep. Zij verklaarde dat Willem op 5 mei 1945 om kwart voor elf in de ochtend is overleden in de leeftijd van vijftig jaar. Hij was van beroep koopman, geboren te Ouder Amstel en woonachtig te Amsterdam. Willem was de echtgenoot van Meggelina van Meerten (1893-1979) en de zoon van wijlen de echtelieden Bernardus Roof (1872-?) en Adriana Sluijter (1872-1913).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1945, aktenummer 185 (van deel 14). Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.