Home » Genealogie » Overlijdensakte van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1918)

Overlijdensakte van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1918)

Overlijdensakte van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1918) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1918) weergegeven.1 Op 19 april 1918 verscheen Willem Knuivers (1865-1941) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Tonia Hendrina. Willem was twee en vijftig jaar oud en klompenmaker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Willem van Voorst (1857-1940), zestig jaar oud en rijksveldwachter van beroep. Hij verklaarde dat Tonia Hendrina is overleden op 18 april 1918 om drie uur in de middag in de leeftijd van twee en zeventig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Echteld en woonachtig te Lienden.2 Tonia Hendrina was echtgenote van Teunis Peters (1845-1919) en een dochter van wijlen de echtelieden Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en Heiltje Jansen (1820-1898).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1918, aktenummer 15. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-tonia-hendrina-van-meerten-1846-1918/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-teunis-willem-van-meerten-1819-1875-en-heiltje-jansen-1820-1898/.