Home » Genealogie » Overlijdensakte van Teunis Peters (1845-1919)

Overlijdensakte van Teunis Peters (1845-1919)

Overlijdensakte van Teunis Peters (1845-1919) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Teunis Peters (1845-1919) weergegeven.1 Op 16 april 1919 verscheen Willem Knuivers (1865-1941) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Teunis. Willem was drie en vijftig jaar oud en klompenmaker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Willem van Voorst (1857-1940), een en zestig jaar oud en rijksveldwachter van beroep. Zij verklaarden dat Teunis op 15 april 1919 om vijf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van vier en zeventig jaar. Teunis was landbouwer van beroep, geboren en woonachtig te Lienden.2 Hij was weduwnaar van Tonia Hendrina van Meerten (1846-1918) en een zoon van wijlen de echtelieden Dirk Peters (1801-1868) en Alida3 Kapellen (1809-1877).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1919, aktenummer 26. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teunis-peters-1845-1919/.
  3. Ook wel Daatje genoemd.