Home » Genealogie » Overlijdensakte van Marie François van Meerten (1852-1922)

Overlijdensakte van Marie François van Meerten (1852-1922)

Overlijdensakte van Marie François van Meerten (1852-1922) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Marie François van Meerten (1852-1922) weergegeven.1 Op 20 november 1922 verscheen Arnoldus Appeldoorn (±1854-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden om aangifte te doen van het overlijden van Marie François. Arnoldus was acht en zestig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Velp. Hij deed de aangifte samen met Willem Adolf Mooij (1881-?), een en veertig jaar oud, klerk ter secretarie van beroep en woonachtig te Rheden. Zij verklaarden dat Marie François van Meerten op 17 november 1922 om acht uur in de avond overleden in de leeftijd van zeventig jaar. Hij was geboren te Delft en woonachtig te Delft.2 Marie François was de ongehuwde zoon van wijlen de echtelieden Huibert Eliza van Meerten (1803-1890) en Dina van der Willigen (1814-1891).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rheden, overlijdensakten, 1922, aktenummer 243. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-marie-francois-van-meerten-1852-1922/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hubertus-eliza-van-meerten-1803-1890-en-dina-van-der-willigen-1814-1891/.