Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria van den Berg (1797-1865)

Overlijdensakte van Maria van den Berg (1797-1865)

Overlijdensakte van Maria van den Berg (1797-1865) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van den Berg (1797-1865) weergegeven.1 Op 28 maart 1865 deed Wessel van Steenderen Grolleman (1825-1904) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik aangifte van het overlijden van Maria. Wessel was negen en dertig jaar oud en arbeider van beroep en niet verwant aan de overledene. Hij deed de aangifte samen met Aalbert Jansen Doornenbal (±1806-1894), negen en vijftig jaar oud, kleermaker van beroep en eveneens niet verwant aan de overledene. Zij verklaarden dat Maria op 28 maart 1865 om zeven uur in de ochtend te Eck en Wiel is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Ze oefende geen beroep uit en is geboren te Ingen, Gemeente Lienden. Ze woonde laatst te Eck en Wiel. Maria was de huisvrouw van Cornelis Vermeer (1798-1874), arbeider te Eck en Wiel, en een dochter van wijlen echtelieden Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827)2.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, overlijdensakten, 1865, aktenummer 24. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van haar ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-willemina-van-meerten-1750-1827-en-cornelis-van-den-berg-1762-1831/.