Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maartje Susanna de Bruin (1886-1956)

Overlijdensakte van Maartje Susanna de Bruin (1886-1956)

Overlijdensakte van Maartje Susanna de Bruin (1886-1956) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maartje Susanna de Bruin (1886-1956) weergegeven.1 Op 8 oktober 1956 verscheen Hendrik Dirk Knuivers (1874-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Maartje Susanna. Hendrik Dirk was een en tachtig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Maartje Susanna op 5 oktober 1956 om twaalf uur in de middag is overleden in de leeftijd van zeventig jaar. Maartje Susanna was zonder beroep, geboren en woonachtig te Lienden. Zij was de echtgenote van Jan van Meerten (1884-1966) en een dochter van wijlen de echtelieden Albert de Bruin (1839-1918) en Maartje Rol (1848-1916).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1956, aktenummer 17. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.