Home » Genealogie » Overlijdensakte van Luthera van de Peppel (1768-1830)

Overlijdensakte van Luthera van de Peppel (1768-1830)

Overlijdensakte van Luthera van de Peppel (1768-1830) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Luthera van de Peppel (1768-1830) weergegeven.1 Op 17 juli 1830 om tien uur in de ochtend verscheen Cornelis van Lienden (1790-1878) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Luthera. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Cornelis was negen en dertig jaar oud en metselaar van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johan Andries Bender (1792-1885), zeven en dertig jaar oud. Beide getuigen waren woonachtig te Lienden en goede vrienden van de overledene. Zij verklaarden dat Luthera op 15 juli 1830 om zeven uur in de avond is overleden in de ouderdom van twee en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Wageningen en woonachtig te Lienden.2 Luthera was de huisvrouw van Frederik van Meerten (1766-1845) en een dochter van wijlen de echtelieden Jan (Willemse) van de Peppel (?-?) en Teuntje van Gelderen (±1737-1815).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1830, aktenummer 38. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.