Home » Genealogie » Overlijdensakte van Koba van Meerten (1803-1857)

Overlijdensakte van Koba van Meerten (1803-1857)

Hierboven wordt de overlijdensakte van Koba van Meerten (1803-1857) weergegeven.1 Op 7 februari 1857 deed Bernardus Koch (1795-1867) aangifte van het overlijden van Koba voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik. Dirk de Rooij (±1793-1863), burgemeester, was tegelijkertijd ook de ambtenaar Burgerlijke Stand. Bernardus was twee en zestig jaar oud en schipper van beroep. Hij deed de aangifte samen met Nicolaas van Beek (±1786-?), een en zeventig jaar oud en zonder beroep. Beide getuigen woonden in de Gemeente Maurik en waren goede vrienden van de overledene. Zij verklaarden dat Koba op 6 februari 1857 om elf uur in de avond te Eck en Wiel is overleden in de ouderdom van drie en vijftig jaar. Ze oefende geen beroep uit en was geboren en woonachtig in Eck en Wiel. Koba was weduwe van Geurt van Kouterik (1793-1855) en een dochter van de wijlen echtelieden Klaas van Meerten (?-1804) en Maria van den Berg (1760-1832).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, overlijdensakten, 1857, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.