Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna de Ridder (1876-1941)

Overlijdensakte van Johanna de Ridder (1876-1941)

Overlijdensakte van Johanna de Ridder (1876-1941) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna de Ridder (1876-1941) weergegeven.1 Op 19 november 1941 verscheen Henricus Johannes Marie van der Meijden (1896-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Johanna. Henricus Johannes Marie was vijf en veertig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Rotterdam. Hij verklaarde dat Johanna op 17 november 1941 om elf uur in de avond is overleden in de leeftijd van vijf en zestig jaar. Ze is geboren te Lienden, woonachtig te Rotterdam en zonder beroep.2 Johanna was de echtgenote van Jesaie Isaac Bril (1870-1942) en een dochter van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en wijlen Gerritje van Meerten (1859-1898). Johannes Arie was zonder beroep en woonachtig te Rotterdam.3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1941, aktenummer 4933. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-de-ridder-1876-1941/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.