Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan van Meerten (1884-1966)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1884-1966)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1884-1966) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan van Meerten (1884-1966) weergegeven.1 Op 27 december 1966 verscheen Luthera Johanna de Haas (1935-1999) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel om aangifte te doen van het overlijden van Jan. Luthera Johanna was zeven en twintig jaar en zonder beroep. Zij verklaarde dat Jan op 25 december 1966 om tien voor half drie in de middag is overleden in de leeftijd van tweeëntachtig jaar. Jan was zonder beroep en geboren en woonachtig te Lienden.2 Jan was weduwnaar van Maartje Susanna de Bruin (1886-1956)3 en een zoon van Peter Hendrik van Meerten (1852-1911) en Cornelia van Merkesteijn (1852-1927).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, overlijdensakten, 1966, aktenummer 346. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-van-meerten-1884-1966/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1884-1966-en-maartje-susanna-de-bruin-1886-1956/.