Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan van Meerten (1795-1864)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1795-1864)

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan van Meerten (1795-1864) weergegeven.1 Op 23 april 1864 deed Jan Ruigrok voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Elst, bij de burgemeester, aangifte van het overlijden van Jan. Jan Ruigrok (1824-1869) was veertig jaar oud, van beroep veldwachter en woonachtig te Lent, gemeente Elst. Hij deed de aangifte samen met Willem Lucas Dornseiffen (±1813-1867). Willem Lucas was vier en vijftig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Elst. Zij verklaarden dat Jan op vrijdag 22 april 1864 om zes uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Hij overleed te huize van Gradus Segers (?-?)2 te Lent. Jan was weduwnaar van Elske IJzenbrand en van beroep voermansknecht. Hij was een zoon van de wijlen echtelieden Klaas van Meerten (?-1804) en Maria van den Berg (1760-1832).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Elst, overlijdensakten, 1864, aktenummer 38. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur (nog) onbekend wie Gradus Segers is en wat zijn relatie was tot de overledene.