Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan van de Bovenkamp (1805-1838)

Overlijdensakte van Jan van de Bovenkamp (1805-1838)

Overlijdensakte van Jan van de Bovenkamp (1805-1838) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan van de Bovenkamp1 (1805-1838) weergegeven.2 Op 11 januari 1838 verscheen Leendert van de Bovenkamp (1807-1890) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen om aangifte te doen van het overlijden van zijn broer. Leendert was een en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Hendrik Baars (1815-?), twee en twintig jaar oud en kledermaker van beroep. Beide woonachtig in de Gemeente Rhenen en de laatstgenoemde was een goede vriend van de overledene. Zij verklaarden dat Jan op 11 januari 1838 om één uur in de nacht is overleden in de leeftijd van twee en dertig jaar.3 Hij woonde te Rhenen in het huis nummer 233. Hij was gehuwd met Johanna Timmer, acht en dertig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Rhenen. Jan was een zoon van Cornelis van de Bovenkamp (1778-1853) en wijlen Reijntje van der Klift (1782-1816). Cornelis was één en zestig jaar oud en arbeider van beroep, Reijntje was in leven zonder beroep en is overleden te Amerongen.

Voetnoten

  1. De geslachtsnaam ‘Van de Bovenkamp’ telt verschillende schrijfwijzen zoals hier ‘Van den Bovenkamp’.
  2. Burgerlijke Stand, Gemeente Rhenen, overlijdensakten, 1838, aktenummer 7. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  3. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jan-van-de-bovenkamp-1805-1838/.