Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan Dirk van Ingen (1912-1968)

Overlijdensakte van Jan Dirk van Ingen (1912-1968)

Overlijdensakte van Jan Dirk van Ingen (1912-1968) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan Dirk van Ingen (1912-1968) weergegeven.1 Op 2 september 1968 verscheen Hendrik Baggel (1920-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ede om aangifte te doen van het overlijden van Jan Dirk. Hendrik was acht en veertig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Ede. Hij verklaarde dat Jan Dirk op 29 augustus 1968 om half twaalf in de avond is overleden in de leeftijd van zes en vijftig jaar. Hij was slager van beroep, geboren te Lienden en woonachtig te Ede.2 Jan Dirk was de echtgenoot van Cornelia van Meerten (1916-2013) en een zoon van wijlen de echtelieden Rijk van Ingen (1877-1956) en Gerritje Baars (1881-1947).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1968, aktenummer 384. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-dirk-van-ingen-1912-1968/.