Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jacob Lamers (1904-1970)

Overlijdensakte van Jacob Lamers (1904-1970)

Overlijdensakte van Jacob Lamers (1904-1970) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wageningen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jacob Lamers (1904-1970) weergegeven.1 Op 3 november 1970 verscheen Stienus Tollenaar (±1941) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wageningen om aangifte te doen van het overlijden van Jacob. Stienus was negen en twintig jaar oud, begrafenisondernemer van beroep en woonachtig te Ede. Hij verklaarde dat Jacob op 30 oktober 1970 om acht uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van vijf en zestig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Heteren op 7 december 1904 en woonachtig te Wageningen.2 Jacob was de echtgenoot van Jantje van Meerten (1906-1998) en een zoon van wijlen de echtelieden Jacob Lamers (1863-1943) en Zwaantje Grietje van de Craats (1865-1939).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wageningen, overlijdensakten, 1970, aktenummer 210. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jacob-lamers-1904-1970/.