Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1854-1864)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1854-1864)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1854-1864) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1854-1864) weergegeven.1 Op 23 mei 1864 verscheen Reinier Hendriks (±1794-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik. Reinier was een en zeventig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Hendrik Molijn (1803-1874), een en zestig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Hendrik op 22 mei 1864 om zeven uur in de ochtend in de leeftijd van bijna tien jaar is overleden. Hij was geboren en woonachtig te Utrecht.2 Hendrik was een zoon van Hendricus van Meerten (1829-1902) en Maria Anthonia Vonk (1819-1880).3 Het echtpaar woonde aan de Springweg E155 te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1864, aktenummer 849. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-van-meerten-1854-1864/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendricus-van-meerten-1829-1902-en-maria-anthonia-vonk-1819-1880/.