Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik Muller (1884-1956)

Overlijdensakte van Hendrik Muller (1884-1956)

Overlijdensakte van Hendrik Muller (1884-1956) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik Muller (1884-1956) weergegeven.1 Op 27 oktober 1956 verscheen Jan Albert de Hartog voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik. Jan Albert was vijf en veertig jaar oud en begrafenisondernemer van beroep. Hij verklaarde dat Hendrik op 25 oktober 1956 om half zes in de avond is overleden in de leeftijd van twee en zeventig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Valburg en woonachtig te Rotterdam.2 Hendrik was de echtgenoot van Jansje van Meerten (1889-?) en een zoon van wijlen de echtelieden Jan Muller (1857-1931) en Maria Adriana Johanna van Beek (1860-1941).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Nijmegen, overlijdensakten, 1956, aktenummer 925. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-muller-1884-1956/.