Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik Jan Rink (1847-1883)

Overlijdensakte van Hendrik Jan Rink (1847-1883)

Overlijdensakte van Hendrik Jan Rink (1847-1883) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Groningen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik Jan Rink (1847-1883) weergegeven.1 Op 15 september 1883 verscheen Jan Nuiver (1859-1914) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Groningen om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik Jan. Jan was vier en twintig jaar oud en leedaanzegger van beroep. Hij deed de aangifte samen met Henderikus Sjobbema (1844-1887), negen en dertig jaar oud en adjunct commies van beroep. Beide aangevers woonden te Groningen en zijn geen nabestaande van de overledene. Zij verklaarden dat Hendrik Jan op 14 september 1883 om twaalf uur in de middag is overleden in de leeftijd van zes en dertig jaar. Hij was hoogleraar en lid van de gemeenteraad te Groningen. Hij is geboren te Tiel en woonachtig te Groningen.2 Hendrik Jan was getrouwd met Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908)3 en zoon van mr. Stephanus Rink (1813-1895) en wijlen Gabrielle Jacomina van der Willigen (1813-1853). Stephanus was advocaat en procureur te Tiel en Gabrielle Jacomina in leven zonder beroep en overleden te Tiel.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Groningen, overlijdensakten, 1883, aktenummer 960. Te raadplegen via de website ‘Alle Groningers’: www.allegroningers.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-jan-rink-1847-1883/.
  3. Abusievelijk hier weergegeven als Jacoba Jacomina.