Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerritje van Meerten (1859-1898)

Overlijdensakte van Gerritje van Meerten (1859-1898)

Overlijdensakte van Gerritje van Meerten (1859-1898) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerritje van Meerten (1859-1898) weergegeven.1 Op 7 januari 1898 verscheen Matthijs Möhle (1853-1934) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Gerritje. Matthijs was vier en veertig jaar oud en lijkbezorger van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem van der Kaaden (1869-?), acht en twintig jaar oud en lijkbezorger van beroep. Beide aangevers woonde te Rotterdam. Zij verklaarden dat Gerritje op 6 januari 1898 om zeven uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van acht en dertig jaar. Zij is geboren te Lienden en was woonachtig aan de West Zwanensteeg te Rotterdam.2 Gerritje was gehuwd met Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en een dochter van wijlen de echtelieden Jerphaas van Meerten (1829-1873) en Johanna Spies (1831-1869).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1898, aktenummer 115. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerritje-van-meerten-1859-1898/.
  3. Het parenteel van haar ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerphaas-van-meerten-1829-1873-en-johanna-spies-1831-1869/.